HP LaserJet 2200 Printer series - Bakke 3 til 500 ark (ekstraudstyr)

background image

Bakke 3 til 500 ark
(ekstraudstyr)

1 Træk bakken ud af printeren.

2 Find den orange plastdel, der holder

bakken nede. Drej den mod uret,
og løft op i den for at fjerne den.

3 Ved papir i Letter-format skal du

trække op i endestoppet, og ved
papir i A4-format skal du skubbe
endestoppet nedad.

4 Skub sidestyrene så langt udad som

muligt ved papir i Letter-format, eller
skub sidestyrene så langt indad som
muligt ved papir i A4-format.

5 Tilføj mediet, og sørg for, at det ligger

fladt i bakken. Sørg for, at mediet
befinder sig under tappene på
bakkens side og bagende.

6 Skub bakken ind i printeren igen.

1

2

3

4

5

background image

DAWW

Trin 5: Tilslutning af printerkabel 9

Dansk