HP LaserJet 2200 Printer series - Dansk

background image

Dansk

hp LaserJet 2200 series-printere

Opsætningsvejledning

background image

Oplysninger om ophavsret

Copyright Hewlett-Packard
Company 2001

Alle rettigheder forbeholdes.
Reproduktion, tilpasning eller
oversættelse uden forudgående
skriftlig tilladelse er ikke tilladt
ud over det, som er tilladt i
gældende lov om ophavsret.

Delnummer: C7058-90947
Første udgave: oktober 2001

Garanti

Oplysningerne i dette dokument
kan ændres uden forudgående
varsel.

Hewlett-Packard giver
ingen garanti med hensyn
til disse oplysninger.
HEWLETT-PACKARD
FRASIGER SIG DET
STILTIENDE ANSVAR
FOR SALGBARHED OG
EGNETHED TIL ET
BESTEMT FORMÅL.

Hewlett-Packard påtager sig
intet ansvar for direkte, indirekte
eller hændelige skader eller
nogen følgeskader eller andre
skader, som er opstået i
forbindelse med leveringen eller
brugen af disse oplysninger.

Varemærker

Microsoft

®

, Windows

®

, og

Windows NT

®

er varemærker

registreret i USA tilhørende
Microsoft Corporation.

Alle andre produkter, der
er nævnt heri, er eventuelt
varemærker tilhørende de
respektive virksomheder.

front.fm Page ii Friday, September 7, 2001 8:21 AM

background image

DAWW

Indhold 1

Dansk