HP LaserJet 2200 Printer series - Fack 2 eller valfritt 250-arks pappersfack 3

background image

Fack 2 eller valfritt
250-arks pappersfack 3

1 När du drar ut det pappersfack du ska

ladda ser du en förpackningsdetalj i
orange plast som håller nere facket.
Vrid den motsols och lyft för att ta
bort den.

2 Flytta sidostöden utåt så att de

motsvarar pappersstorleken.

3 På det bakre längdstödet för papper

trycker du ner den blå fliken och
justerar den så att pekaren motsvarar
pappersstorleken.

4 Lägg i papperen och se till att de

ligger plant i alla fyra hörn. Se till att
papperen hålls under höjdflikarna
på längdstödet längst bak i
pappersfacket.

5 Tryck ner den papperslyftande

metallplattan och lås den i rätt läge.

6 Skjut in facket i skrivaren igen.

Obs!

När du tagit ut ett 250-arksfack ur
skrivaren måste du trycka ner den
papperslyftande metallplattan innan du
sätter tillbaks det. Metallplattan släpper
då och sedan lyfter du upp pappret när
du skjuter in pappersfacket i skrivaren.

1

3

2

4

5

background image

8

SVWW