HP LaserJet 2200 Printer series - Lasersäkerhetsavtal

background image

Lasersäkerhetsavtal

FDA:s Center for Devices and Radiological Health (CDRH) reglerar användandet av
lasrar som tillverkats sedan 1 augusti 1976. Dessa bestämmelser måste följas för
produkter som marknadsförs i USA. Skrivaren klassificeras som klass 1-laserprodukt
enligt USA:s Department of Health and Human Services (DHHS) strålningsstandarder
enligt lagen om Strålningskontroll för hälsa och säkerhet från 1968.

Eftersom strålning som avges inuti skrivaren är helt begränsad i skyddshöljen och yttre
huvar, kan laserstrålen inte komma ut vid normal användning.

VARNING!

Om kontroller används, justeringar utförs eller procedurer genomförs på ett sätt som ej
specificerats i användarhanddboken kan farlig strålning läcka ut.

background image

SVWW

Information om bestämmelser 25

Svenska