HP LaserJet 2200 Printer series - Vaihe3: Väriainekasetin asentaminen

background image

Vaihe 3: Väriainekasetin asentaminen

1 Avaa kirjoittimen yläkansi.

2 Ota väriainekasetti pakkauksesta.

Kääntele kasettia ja ravistele sitä
kevyesti puolelta toiselle niin,
että väriaine asettuu tasaisesti
kasetin sisälle.

VARO

Älä jätä kasettia valoon muutamaa
minuuttia pidemmäksi aikaa, ettei
se vahingoitu.

3 Etsi suojateipin liuska kasetin

päästä. Taivuta liuskaa varovasti
edestakaisin, kunnes se irtoaa
kasetista. Irrota koko teippi vetämällä
liuskaa tasaisen voimakkaasti
suoraan pois kasetista. Vältä
koskemasta teipillä olevaan
mustaan väriaineeseen.

Huomaa

Jos väriainetta joutuu vaatteisiin tai
käsiin, pyyhi se kuivalla kankaalla ja
pese vaate kylmässä vedessä.
(Kuuma vesi saa väriaineen
tarttumaan kankaaseen.)

4 Aseta kasetti kuvan osoittamalla

tavalla niin, että nuoli osoittaa
kirjoittimeen. Työnnä kasetti
kirjoittimeen pohjaan asti ja
sulje yläkansi.

Huomaa

Hewlett-Packard Company ei voi
suositella muiden valmistamia
väriainekasetteja, olivatpa ne uusia,
uudelleen täytettyjä tai uudelleen
valmistettuja. Koska ne eivät ole HP:n
tuotteita, HP ei voi vaikuttaa niiden
suunnitteluun tai valvoa niiden laatua.

4

3

2

1

background image

FIWW

Vaihe 4: Paperin lataaminen lokeroihin 7

Suomi