HP LaserJet 2200 Printer series - Vaihe2: Kirjoittimen osien tunnistaminen

background image

Vaihe 2: Kirjoittimen osien tunnistaminen

Seuraavista kuvista näet kirjoittimen tärkeiden osien nimet ja sijainnin.

Kuva 2

Kirjoittimen osat (edestä)

Kuva 3

Kirjoittimen osat (takaa)

FIR-portti

Yläkansi

Lokero 1
(ja jatke)

T

YÖN

PERUUTUS

-painike ja tilavalot)

Virtakatkaisin

Lokero 2

Ohjauspaneeli

(J

ATKA

-painike,

Takatulostelokero

Liittymä-
kaapelin

2 DIMM-paikkaa

Virtaliitin

Ylätulostelokero

(ja jatke)

1 EIO-paikka ja

luukku

background image

6

FIWW