HP LaserJet 2200 Printer series - FCC-säädökset

background image

FCC-säädökset

Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan FCC:n sääntöjen 15. osan
mukaisia B-luokan digitaalilaitteen raja-arvoja. Nämä raja-arvot antavat riittävän
häiriösuojan asuinalueille tehtävissä laiteasennuksissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja
voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti,
se voi häiritä radioliikennettä. Ei voida kuitenkaan taata, etteikö yksittäisen asennuksen
kohdalla syntyisi häiriöitä; häiriö voidaan todeta sammuttamalla ja käynnistämällä laite.
Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiolähetyksille, käyttäjän tulisi yrittää
korja tilanne joillakin seuraavista tavoista:

z

Suuntaa tai sijoita antenni uudelleen.

z

Lisää etäisyyttä laitteen ja vastaanottimen välillä.

z

Kytke laite eri virtapiiriin kuin vastaanotin.

z

Kysy neuvoja myyjältä tai kokeneelta radio/televisioteknikolta.

Huomaa

Ilman HP:n lupaa laitteeseen tehtyjen muutosten perusteella voidaan käyttäjältä
evätä oikeus laitteen käyttöön.

FCC:n sääntöjen 15. osan mukaisten B-luokan digitaalilaitteen raja-arvojen
noudattaminen edellyttää suojatun liitäntäkaapelin käyttöä.