HP LaserJet 2200 Printer series - Nettverksinstallasjon

background image

Nettverksinstallasjon

Programvaren på CDen HP LaserJet 2200 støtter nettverksinstallasjon
med Novell NetWare 3.2, 4.x og 5.x, eller et Microsoft-nettverk (unntatt
Windows 3.1x). For nettverksinstallasjon på andre operativsystemer,
gå til http://www.hp.com/support/net_printing.

Merk

Utskriftsserveren HP JetDirect, som følger med skriverne HP LaserJet
2200dn og 2200dtn, har en 10/100Base-TX-nettverksutgang. Hvis
du trenger en HP JetDirect utskriftsserver med en annen type
nettverksutgang, se den elektroniske brukerhåndboken (på CDen
HP LaserJet 2200) for bestillingsinformasjon, eller ta kontakt med din
lokale HP-forhandler.

Før du installerer skriverprogramvaren

z

Før du begynner, må du være sikker på at utskriftsserveren
HP JetDirect er riktig konfigurert for nettverket. Skriv ut
egentest/konfigurasjonssidene (trykk og slipp knappene

S

TART

og

A

VBRYT

JOBB

samtidig når Klar-lampen lyser). Se etter

"Hardware Address" (Maskinvareadresse) og et etterfølgende
12-sifret nummer på side to. Det kan være at du trenger denne
maskinvareadressen for å fullføre nettverksinstallasjonen.

z

Hvis du skal installere programvaren på Windows NT 4.0,
Windows 2000 eller Novell NetWare, må du ha
administratorrettigheter.

Windows-installasjon hjelper deg med følgende:

z

Koble skriveren til en Novell NetWare-server. (Velg Ja når
meldingen Registrerte Novell-server vises.)

z

Koble skriveren til en Windows-utskriftsserver i nettverk. (Følg
banen "Klientinstallasjon" fra skjermen Nettverksinstallering.)

z

Koble skriveren direkte til nettverket uten å benytte en
utskriftsserver. (Følg banen "Grunnleggende server eller
nettverk" fra skjermen Nettverksinstallering.)

z

Koble skriveren til et nettverk når du ikke er sikker på hva som er
riktig fremgangsmåte. (Følg banen "Hjelp meg å bestemme riktig
installasjonsprogram for meg" fra skjermen Nettverksinstallering.)

OspreyGSG.fm Page 18 Wednesday, August 29, 2001 5:26 PM

background image

NOWW

Trinn 7: Installere skriverprogramvaren 19

Norsk

Installere skriverprogramvaren

Merk

Følgende instruksjoner gjelder kun Windows-maskiner. Hvis du koblet en
nettverkskabel til Macintosh-maskinen, se "Macintosh-installasjon" på side 17.

1

Legg CDen HP LaserJet 2200 i CD-ROM-stasjonen.

2

Når velkomstmeldingen vises, følger du instruksjonene på skjermen. Dersom
velkomstmeldingen ikke vises: klikk på Start, deretter Kjør, skriv

D:\SETUP

(bokstaven

D

representerer CD-ROM-stasjonen), og klikk på OK.

3

Klikk på knappen ved siden av Installere skriver og følg instruksjonene
på skjermen.

Merk

Før installasjonen er fullført, må du passe på å sette et merke ved siden av
"Skriv ut testside" (når du blir bedt om det).

Hvis vinduet "Veiviser for funnet maskinvare" vises på nytt før installasjonen i
Windows 2000 er fullført, klikker du på Avbryt.

4

Klikk på Fullfør.

5

Hvis testsiden skrives ut uten feil, er installasjonen fullført. Fortsett med "Trinn 8:
Skrive ned og oppbevare viktig informasjon" på side 20. (Hvis ingenting skrives ut,
eller testsiden inneholder feil, se "Hvis du får problemer" på side 21.)

Administrasjonsprogramvare for nettverksskrivere

z

Individuelle nettverksskrivere kan administreres med den
innebygde web-serveren i HP JetDirect EIO-kortet.

z

Hvis du skal administrere nettverksskrivere i kommersielle miljøer
og store bedrifter, kan det være lurt å installere HP Web JetAdmin.
Denne programvaren finnes ikke på CDen HP LaserJet 2200,
men du kan laste den ned fra web-området oppført nedenfor.

Hvis du vil vite mer om HP JetDirect innebygd web-server eller
HP Web JetAdmin, gå til http://www.hp.com/go/webjetadmin, eller
se den elektroniske brukerhåndboken på CDen HP LaserJet 2200.

background image

20

NOWW