HP LaserJet 2200 Printer series - Trinn 4: Legge utskriftsmateriale i skuffene

background image

Trinn 4: Legge utskriftsmateriale i skuffene

Merk

Hvis du vil vite mer om utskrift på
konvolutter eller annet spesialmateriale
fra skuff 1, se den elektroniske
brukerhåndboken på CDen
HP LaserJet 2200.