HP LaserJet 2200 Printer series - HPs kundestøtte (service og støtte)

background image

HPs kundestøtte (service og støtte)

Etter innkjøp har du HPs kundestøtte i ryggen – enestående service,
støtte og elektronisk opplæring. Du kan kontakte oss på følgende
måter:

z

World Wide Web
http://www.hp.com/support/lj2200 (kun engelsk)
http://www2.hp.com (Europa)

Merk

Du finner mer informasjon om garantivilkår og HPs kundestøtte i den
elektroniske brukerhåndboken på CDen HP LaserJet 2200.

background image

NOWW

Innledning 3

Norsk