HP LaserJet 2200 Printer series - Norsk

background image

Norsk

Skrivere i hp LaserJet 2200-serien

Installasjonsveiledning

background image

Informasjon om copyright

Copyright Hewlett-Packard
Company 2001

Med enerett. Reproduksjon,
tilpasning eller oversettelse
av denne håndboken, uten
skriftlig tillatelse på forhånd fra
Hewlett-Packard Company,
er forbudt, med unntak av
tillatelser gitt under lover
om opphavsrett.

Publikasjonsnummer:
C7058-90947
Første utgave: oktober 2001

Garanti

Opplysningene i dette
dokumentet kan endres
uten varsel.

Hewlett-Packard gir ingen
form for garanti med hensyn
til disse opplysningene.
HEWLETT-PACKARD
FRASKRIVER SEG
UTTRYKKELIG DEN
STILLTIENDE GARANTIEN
OM SALGBARHET OG
ANVENDELIGHET FOR
SÆRSKILTE FORMÅL.

Hewlett-Packard skal ikke være
ansvarlig for direkte, indirekte,
tilfeldig, avledet eller annen
påstått skade i forbindelse med
fremskaffelsen eller bruken av
disse opplysningene.

Varemerker

Microsoft

®

, Windows

®

, og

Windows NT

®

er registrerte

varemerker for Microsoft
Corporation i USA.

Andre produkter og firmanavn
som nevnes heri kan være
varemerker for de
respektive eierne.

front.fm Page ii Friday, September 7, 2001 8:19 AM

background image

NOWW

Innhold 1

Norsk