HP LaserJet 2200 Printer series - Parei²kimas apie lazerio saugumà

background image

Pareiškimas apie lazerio saugumą

JAV Maisto ir vaistų paskyrimo įrengimų ir radiologinės sveikatos centras (CDRH)
įgyvendino nuostatas maisto produktams, gaminamiems nuo 1976 m. rugpjūčio
1 d. Jungtinėse Valstijose parduodami produktai privalo atitikti tas nuostatas.
Spausdintuvas patvirtintas kaip “1 kategorijos” lazerinis produktas pagal JAV Sveikatos
ir žmonėms teikiamų paslaugų (DHHS) radiacinės veiklos standartus, atitinkančius
1968 metų Radiacijos kontrolės užtikrinant sveikatą ir saugumą aktą.

Kadangi spausdintuve išskiriama radiacija visiškai izoliuota po apsauginiu korpusu
ir išoriniu dangčiu, lazeriniai spinduliai negali prasiskverbti nei vienos normaliai
naudojamo spausdintuvo operacijos metu.

Atsargiai!

Kontolės mygtukų naudojimas, pakeitimai ar atlikimas procedūrų, kurios nėra
nurodytos naudojimo instrukcijose, gali tapti pavojingo apšvitinimo priežastimi.

background image

LTWW

Informacija apie priežiūrą

25

Lietuvi

škai