HP LaserJet 2200 Printer series - HP Klientø aptarnavimas (Paslaugos ir pagalba)

background image

HP Klientų aptarnavimas (Paslaugos ir pagalba)

Jūsų pirkinį remia HP Klientų aptarnavimas – išskirtinis paslaugų
teikimas, parama ir tiesioginis apmokymas. Jūs galite su mumis
susisiekti taip:

z

Pasaulinis interneto tinklas
http://www.hp.com/support/lj2200
http://www2.hp.com (Europa)

Pastaba

Garantijos terminus ir papildomą informaciją apie HP Klientų
aptarnavimą rasite elektroninėje naudojimo instrukcijoje, kuri yra
HP LaserJet 2200 CD.

background image

LTWW

Įvadas

3

Lietuvi

škai