HP LaserJet 2200 Printer series - Pasirinktinis 500 popieriaus lak²tø 3 dëklas

background image

Pasirinktinis 500
popieriaus lakštų 3 dėklas

1 Ištraukite dėklą iš spausdintuvo.
2 Išimkite oranžinę plasmasinę

pakuotės dalį, kuri prilaiko dėklą.
Pasukite ją prieš laikrodžio rodyklę
ir pakelkite, kad galėtumėte nuimti.

3 Kad sureguliuotumėte kreiptuvus

laiško formato popieriaus lakšto
spausdinimui arba A4 formato
popieriaus lakšto spausdinimui,
nuspauskite užpakalinį popieriaus
ribotuvą.

4 Laiško formato popieriaus lakšto

spausdinimui patraukite šoninius
popieriaus pločio kreiptuvus kiek
į manoma toliau į kraštus, o A4
popieriaus formatui patraukite
šoninius popieriaus pločio kreiptuvus
kiek galima toliau į vidų.

5 Įdėkite popierių ir patikrinkite, ar jis

lygiai guli dėkle. Popierių dėkite
žemiau kabliukų dėklo kraštuose
ir gale.

6 Įstumkite dėklą atgal į spausdintuvą.

1

2

3

4

5

background image

LTWW

5 žingsnis: Prijunkite spausdintuvo laidą

9

Lietuvi

škai