HP LaserJet 2200 Printer series - 2 dëklas arba pasirinktinis 250 popieriaus lak²tø 3dëklas

background image

2 dėklas arba pasirinktinis
250 popieriaus lakštų
3 dėklas

1 Išimkite norimą dėklą iš spausdintuvo

ir susiraskite oranžinę plastmasinę
pakuotės dalį, kuri prilaiko dėklą.
Pasukite ją prieš laikrodžio rodyklę ir
pakelkite, kad galėtumėte nuimti.

2 Patraukite į šonus popieriaus pločio

kreiptuvus ir sureguliuokite juos taip,
kad atitiktų pageidaujamą popieriaus
lakštų dydį.

3 Užpakaliniame popieriaus ilgio

kreiptuve paspauskite mėlyną
fiksavimo laikiklį ir nustatykite ją taip,
kad ji atitiktų norimą popieriaus
lakšto dydį.

4 Įdėkite popierių ir patikrinkite, ar

visuose keturiuose dėklo kampuose
jis yra plokščioje padėtyje. Laikykite
popierių žemiau aukščio fiksavimo
laikiklių ant popieriaus ilgio kreiptuvo
dėklo gale.

5 Paspauskite metalinę popieriaus

pakėlimo plokštę, kad
užfiksuotumėte ją.

6 Įstumkite dėklą atgal į spausdintuvą.

Pastaba

Kiekvieną kartą, kai išimsite 250
popieriaus lakštų dėklą iš spausdintuvo,
nuspauskite žemyn metalinę popieriaus
pakėlimo plokštę, prieš įdedant ją atgal.
Metalinė popieriaus pakėlimo plokštė
atpalaiduos ir pakels popierių, kai
įstumsite dėklą į spausdintuvą.

1

3

2

4

5

background image

8

LTWW