HP LaserJet 2200 Printer series - Atbilstîbas deklarâcija

background image

Atbilstības deklarācija

saskaņā ar ISO/IEC rokasgrāmatu 22 un EN 45014

Ražotāja nosaukums:

Kompānija Hewlett-Packard

Ražotāja adrese:

11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714-1021, USA

apstiprina, ka iekārta

Iekārtas nosaukums:

HP LaserJet 2200d, 2200dt, 2200dn, 2200dtn, 2200

Modeļa numurs:

C7058A, C7059A, C7063A, C7061A, C4793A*, C7065A**,
C7064A

Iekārtas papildiespējas:

Visi

atbilst šādām iekārtas specifikācijām:

Drošība:

IEC 60950:1991+A1+A2+A3+A4 / EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4+A11
IEC 60825-1:1993+A1 / EN 60825-1:1994+A11 (1 klases Laser/LED iekārta)

EMC:

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 B klase 1
EN 61000-2-3:1995
EN 61000-3-3:1995
EN 55024:1998
FCC nodaļa 47 CFR, 15 daļa B klase2 / ICES-002, 2 izdevums
AS / NZS 3548:1995

Papildus informācija:
Iekārta atbilst EMC direktīvas 89/336/EEC un Zemsprieguma direktīvas 73/23/EEC prasībām un
attiecīgi tiek marķēta ar zīmi “CE”.
1)

Iekārta ir testēta standarta konfigurācijā ar Hewlett-Packard Personālo Datoru Sistēmām.

2)

Iekārta atbilst FCC noteikumu 15.daļas prasībām. Darbības nosacījumi: (1) iekārta nerada
kaitējumu apkārtējai videi, bet (2) iekārta atrodas kaitīgā vidē, kas var radīt bojājumus
iekārtas darbībā.

3)

Iekārta izrāda A klases darbības spējas, kad tā ir pievienota ar Local Area Network (LAN)
kabeļiem, lietojot drukas servera piederumus.

* C4793A ir papildus 250-lapu papīra novietne.
** C7065A ir papildus 500-lapu papīra novietne.

Boise, Idaho USA

2000. gada 6. aprīlis

Tikai regulējošiem jautājumiem:
Kontējieties
Austrālijā:

Produktu instrukciju pārvaldnieks, Hewlett-Packard Australia Ltd.,
31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

Kontaktējieties
Eiropā:

Vietējais Hewlett-Packard Tirdzniecības un Servisa birojs vai
Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe,
Herrenberger Straße 110-140, D-71034 Böblingen (FAX: +49-7031-14-3143)

Kontaktējieties
ASV:

Produktu instrukciju pārvaldnieks, Hewlett-Packard Company, PO Box 15,
Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015 (Phone: 208-396-6000)

background image

26

LVWW