HP LaserJet 2200 Printer series - Ja rodas cita veida problçmas

background image

Ja rodas cita veida problēmas

Lai risinātu cita veida problēmas, kas var rasties, izmantojot printeri, atbildes
meklējiet elektroniskajā rokasgrāmatā, kas atrodas uz HP LaserJet 2200
kompaktdiska.

Informāciju, kā sazināties ar HP Klientu Servisu, meklējiet lapā 2.

Piezīme

Lai identificētu problēmu un veiktu traucējummeklēšanu, vadoties pēc
vadības paneļa lampām, lietojiet vadības paneļa imitatoru. Plašāku
informāciju meklējet elektroniskajā rokasgrāmatā, kas atrodas uz
HP LaserJet 2200 kompaktdiska.

background image

22

LVWW