HP LaserJet 2200 Printer series - Regulatiivne teave

background image

Regulatiivne teave

Märkus

Täiendavat regulatiivset teavet leiate elektroonilise kasutusjuhendi lisast A,
mis asub HP LaserJet 2200 laserkettal.