HP LaserJet 2200 Printer series - Kui tekib probleeme installeerimisega

background image

Kui tekib probleeme installeerimisega

Printeri installeerimisel tekkida võivate probleemide lahendamiseks
kasutage järgmist loendit:

1

Veenduge, et printer oleks sisse lülitatud ja kõik ühendused
kindlalt kinni. Veenduge, et printeri kaabliga ei oleks ühendatud
muid välisseadmeid. Paralleelühenduste korral kontrollige,
et kaabel oleks IEEE-1284B ühilduv.

2

Väljuge kõigist programmidest ning lülitage arvuti ja printer välja.
Lülitage sisse printer ja seejärel arvuti.

3

Sulgege arvutis töötavad viirusekaitseprogrammid. (Tehke
tegumiriba olekupiirkonnas viirusekaitse ikoonil paremklõps
ja klõpsake Disable.)

4

Desinstalleerige printeri tarkvara, järgides HP LaserJet 2200
laserkettal olevas elektroonilises kasutusjuhendis antud õpetusi.

5

Proovige uuesti installeerida.

6

Kui saate teate, et kahepoolne side ei toimi, klõpsake OK ja
jätkake installeerimist kuni lõpuni.