HP LaserJet 2200 Printer series - Kui tekib muid probleeme

background image

Kui tekib muid probleeme

Muude võimalike printeril tekkivate probleemide lahendamiseks vt
HP LaserJet 2200 laserkettal olevat elektroonilist kasutusjuhendit.

Teavet HP klienditeeninduse poole pöördumise kohta vt lk 2.

Märkus

Juhtpaneeli valgusindikaatorite teadete tõlgendamiseks ja
probleemide kõrvaldamiseks kasutage juhtpaneeli simulaatorit.
Lähemat teavet vt elektroonilisest kasutusjuhendist, mis asub
HP LaserJet 2200 laserkettal.

background image

22

ETWW