HP LaserJet 2200 Printer series - Windowsis installeerimine

background image

Windowsis installeerimine

Windowsis saab installeerida mitmel viisil, olenevalt sellest,
missugust liiki kaabli te ühendasite:

z

Kui ühendasite paralleelkaabli, vt järgmist lõiku.

z

Kui ühendasite USB-kaabli, vt lk 15.

z

Kui ühendasite võrgukaabli, jätkake lk 18.

Kui ühendasite paralleelkaabli

Märkus

Järgmistes tarkvara installeerimise õpetustes eeldatakse, et arvuti oli “5. samm:
Ühendage printerikaabel” ja “6. samm: Kinnitage toitekaabel” ajal välja lülitatud. Kui
arvuti oli nende sammude ajal sisse lülitatud (ON) ja seda pole taaskäivitatud, võib
printeri tarkvara ikkagi installeerida, kuid sammud on veidi teistsugused kui allpool
kirjeldatud. Kasutage installeerimiseks Windows NT 4.0 kohta lk 14 antud õpetusi.

1

Lülitage arvuti sisse ja väljuge kõigist avatud programmidest.

2

Järgige oma Windowsi versiooni kohta antud samme:

Windows 3.1x
(ainult
draiver)

a

Valige Main, Control Panel, Printers.

b

Aknas Printers klõpsake Add. Valige rippmenüüst Install Unlisted or
Updated Printer ja klõpsake Install.

c

Pange laserkettadraivi HP LaserJet 2200 laserketas.

d

Klõpsake Browse. Leidke sirvimise teel “D:\English\Drivers\Win3x” (kus D
on teie laserkettadraivi täht). Valige “oemsetup.inf” ja klõpsake OK.

e

Valige HP LaserJet 2200 seeria draiver. Klõpsake OK.

f

Sulgege kõik aknad ja käivitage arvuti uuesti.

g

Kontrollimaks, kas installeerimine on edukalt lõpule viidud, avage mõni
rakendusprogramm ja avage või looge mõni lihtne dokument.

h

Kontrollige, kas ilmub õige printerinimetus, ja printige dokument.

i

Kui dokument prinditakse õigesti välja, on installeerimine valmis.
Jätkake 8. sammust lk 20. (Kui printer ei prindi või ei prindi dokumenti
õigesti, vt “Kui tekib probleeme” lk 21.)

Windows 95

a

Arvutiekraanile peaks ilmuma aken “Update Device Driver Wizard”.

b

Pange laserkettadraivi HP LaserJet 2200 laserketas.

c

Olenevalt Windows 95 versioonist:

Klõpsake Next> (kui see on olemas) ja jätkake allpool 3. sammust.
- või -

Klõpsake OK ja jätkake allpool sammust d.

d

Trükkige pakutud reale

D:\9xME_LPT

(kus

D

on teie laserkettadraivi täht)

ja klõpsake siis OK.

background image

14

ETWW

3

Tarkvara installeerimiseks järgige ekraanile ilmuvaid õpetusi.

Windows 98

a

Arvutiekraanile peaks ilmuma aken “Add New Hardware Wizard”.
Klõpsake Next>.

b

Valige “Search for the best driver for your device. (Recommended)”
ja klõpsake siis Next>.

c

Klõpsake vajaduse korral bokse, et “Specify a location:” kõrval oleks märge
(ja “Floppy disk drives” ja “CD-ROM drive” kõrval EI oleks märkeid).

d

Pange laserkettadraivi HP LaserJet 2200 laserketas.

e

“Specify a location:” juurde trükkige

D:\9xME_LPT

(kus

D

on teie

laserkettadraivi täht). Klõpsake Next>.

Windows
2000 ja
Windows XP

a

Arvutiekraanile peaks ilmuma aken “Found New Hardware Wizard”.
Klõpsake Next>.

b

Valige “Search for a suitable driver for my device (recommended)”
ja klõpsake siis Next>.

c

“Optional search locations:” juures klõpsake vajalikele kohtadele,
et “Specify a location:” kõrval oleks märge (ja “Floppy disk drives”
ja “CD-ROM drives” kõrval märkeid EI oleks). Klõpsake Next>.

d

Pange laserkettadraivi HP LaserJet 2200 laserketas.

e

“Copy manufacturer’s files from:” juurde trükkige

D:\2000_XP

(kus

D

on

teie laserkettadraivi täht) ja klõpsake siis OK.

f

Kui viisard näitab akent selle kohta, et ta on draiveri leidnud,
klõpsake Next>.

Windows
Millennium

a

Arvutiekraanile peaks ilmuma aken “Add New Hardware Wizard”.

b

Valige “Specify the location of the driver (Advanced)” ja klõpsake siis Next>.

c

Valige “Search for the best driver for your device. (Recommended)”
ja klõpsake siis bokse vastavalt vajadusele, et “Specify a location:”
kõrval oleks märge (ja “Removable Media” kõrval EI oleks märget).

d

Pange laserkettadraivi HP LaserJet 2200 laserketas.

e

“Specify a location:” juurde trükkige

D:\9xME_LPT

(kus

D

on teie

laserkettadraivi täht). Klõpsake Next>.

Windows
NT 4.0

Tarkvara installeerimiseks Windows NT 4.0ga peavad teil olema (käivitamisel ja
taaskäivitamisel) halduriõigused.

a

Pange laserkettadraivi HP LaserJet 2200 laserketas.

b

Kui ilmub tervitusekraan, järgige ekraanile ilmuvaid õpetusi.
Kui tervitusekraan ei ilmu: klõpsake Start, seejärel Run, trükkige

D:\SETUP

(kus

D

on teie laserkettadraivi täht) ja klõpsake siis OK.

c

Klõpsake Install Printer kõrval olevat nuppu.

background image

ETWW

7. samm: Installeerige printeri tarkvara

15

Eesti

Eesti

Märkus

Enne installeerimise lõpulejõudmist veenduge, et “Print a test page” kõrval oleks märge
(kui ilmub selline viip).

Kui Windows 2000 ilmub enne installeerimise lõpulejõudmist uuesti aken “Found New
Hardware Wizard”, klõpsake Cancel.

4

Klõpsake Finish.

5

Kui ilmub viip arvuti taaskäivitamise kohta, klõpsake Yes. Pärast arvuti
taaskäivitumist peaks printer printima testlehekülje. Kui arvuti taaskäivitamise
viipa ei ilmu, peaks printer kohe testlehekülje printima. (Kui teil on
Windows NT 4.0, ei ole vaja arvutit taaskäivitada.)

6

Kui testlehekülg on õigesti prinditud, on installeerimine valmis. Jätkake
“8. samm: Pange kirja ja säilitage tähtis teave” lk 20. (Kui printer ei prindi
või ei prindi testlehekülge õigesti, vt “Kui tekib probleeme” lk 21.)

Kui ühendasite printeri USB-kaabliga

Märkus

Windows 3.1x, 95 ja NT 4.0 USB-kaabli ühendusi ei toeta. Järgmised juhised on
arvutitele, millel on Windows 98, 2000 või Millennium. Kui soovite ühendada
USB-kaablit Macintoshiga, vt “Installeerimine Macintoshil” lk 17.

1

Kui arvuti on välja lülitatud, lülitage see nüüd sisse. Väljuge kõigist avatud
programmidest.

2

Järgige oma Windowsi versiooni kohta antud samme:

Windows 98

a

Arvutiekraanile peaks ilmuma aken “Add New Hardware Wizard”.
Klõpsake Next>.

b

Valige “Search for the best driver for your device. (Recommended)”
ja klõpsake siis Next>.

c

Klõpsake vajaduse korral bokse, et “Specify a location:” kõrval oleks märge
(ja “Floppy disk drives” ja “CD-ROM drive” kõrval EI oleks märkeid).

d

Pange laserkettadraivi HP LaserJet 2200 laserketas.

e

“Specify a location:” juurde trükkige

D:\98ME_USB

(kus

D

on teie

laserkettadraivi täht). Klõpsake Next>.

background image

16

ETWW

3

Tarkvara installeerimiseks järgige ekraanile ilmuvaid õpetusi.

Märkus

Enne installeerimise lõpulejõudmist veenduge, et “Print a test page” kõrval
oleks märge (kui ilmub selline viip).

Kui Windows 2000 ilmub enne installeerimise lõpulejõudmist uuesti aken
“Found New Hardware Wizard”, klõpsake Cancel.

4

Klõpsake Finish.

5

Kui ilmub viip arvuti taaskäivitamise kohta, klõpsake Yes. Pärast arvuti
taaskäivitumist peaks printer printima testlehekülje. Kui arvuti taaskäivitamise
viipa ei ilmu, peaks printer kohe testlehekülje printima.

6

Kui testlehekülg on õigesti prinditud, on installeerimine valmis. Jätkake
“8. samm: Pange kirja ja säilitage tähtis teave” lk 20. (Kui printer ei prindi
või ei prindi testlehekülge õigesti, vt “Kui tekib probleeme” lk 21.)

Windows
2000 ja
Windows XP

a

Arvutiekraanile peaks ilmuma aken “Found New Hardware Wizard”.
Klõpsake Next>.

b

Valige “Search for a suitable driver for my device (recommended)”
ja klõpsake siis Next>.

c

“Optional search locations:” juures klõpsake vajalikele kohtadele,
et “Specify a location:” kõrval oleks märge (ja “Floppy disk drives”
ja “CD-ROM drives” kõrval märkeid EI oleks). Klõpsake Next>.

d

Pange laserkettadraivi HP LaserJet 2200 laserketas.

e

“Copy manufacturer’s files from:” juurde trükkige

D:\2000_XP

(kus

D

on teie laserkettadraivi täht) ja klõpsake siis OK.

f

Kui viisard näitab akent selle kohta, et ta on draiveri leidnud,
klõpsake Next>.

Windows
Millennium

a

Arvutiekraanile peaks ilmuma aken “Add New Hardware Wizard”.

b

Valige “Specify the location of the driver (Advanced)” ja klõpsake siis Next>.

c

Valige “Search for the best driver for your device. (Recommended)”
ja klõpsake siis bokse vastavalt vajadusele, et “Specify a location:”
kõrval oleks märge (ja “Removable Media” kõrval EI oleks märget).

d

Pange laserkettadraivi HP LaserJet 2200 laserketas.

e

“Specify a location:” juurde trükkige

D:\98ME_USB

(kus

D

on teie

laserkettadraivi täht). Klõpsake Next>.

background image

ETWW

7. samm: Installeerige printeri tarkvara

17

Eesti

Eesti