HP LaserJet 2200 Printer series - Installeren op een Macintosh-computer

background image

Installeren op een Macintosh-computer

Opmerking

De Apple LaserWriter 8 driver moet zijn geïnstalleerd als u de PPD wilt gebruiken.
Gebruik de Apple LaserWriter 8 driver die bij de Macintosh is geleverd.

Zet antivirussoftware uit voordat u de installatie begint.

1

Begin met het uitvoeren van het installatieprogramma door de HP LaserJet 2200
cd in het cd-rom-station te plaatsen. Het installatiescherm verschijnt op het
beeldscherm van de computer.

2

Selecteer de gewenste taal en dubbelklik op het pictogram van het
installatieprogramma.

3

Volg de instructies op het beeldscherm.

Opmerking

Op de HP LaserJet 2200 cd staat software in vele taalversies. Als u de installatietaal
hebt geselecteerd en in de gewenste taal dubbelklikt op Install, verschijnt het
installatiescherm in die taal.

4

U controleert of de installatie met succes is uitgevoerd door een programma naar
keuze te openen en hierin een eenvoudig document te openen of een nieuw
documentje te maken.

5

Controleer of de juiste printernaam wordt weergegeven en druk het document af.

6

De installatie is voltooid als het document goed wordt afgedrukt. Ga verder
met "Stap 8: Belangrijke gegevens noteren en bewaren" op pagina 20. (Zie
"Problemen" op pagina 21 als het document niet goed of helemaal niet
wordt afgedrukt.)

Als u een USB-kabel hebt aangesloten

1

Open de Desktop Printer Utility van Apple.

2

Selecteer "Printer (USB)" en klik op OK.

3

Klik op USB Printer Selection (Selectie USB-printer) en klik op Change (Wijzig).

4

Selecteer de HP LaserJet 2200 printer en klik op OK.

5

Klik op Auto Setup (Automatische configuratie) onder "PPD".

6

Sla de wijzigingen op voordat u het venster sluit.

background image

18

NLWW