HP LaserJet 2200 Printer series - Tárgymutató

background image

Tárgymutató 163

163

163

163

Tárgymutató

Számok

Számok

Számok

Számok

1. tálca

befogadóképesség 37
betöltés 37
kinyitás 37
médiaméretek és -
típusok 35, 138

2 oldalas (duplex) nyomtatás 47
2. tálca

médiaméretek 36, 139

3. tálca (250 lapos tálca)

médiaméretek 139

3. tálca (500 lapos tálca)

médiaméretek 139

3x5 hüvelykes kartonlapok

nyomtatás 46

A

AA

A

alapismeretek a nyomtatóról 1– 27
automatikus kétoldalas
nyomtatás 47

Á

ÁÁ

Á

állapotüzenetek 93

feldolgozás 94
figyelem! 94
hiba a folytatás lehetőségével 95
indítás 93
működési hiba 95
nincs papír 94
tartozékhiba 96
üzemkész 93

átnevezés, nyomtató 109
átváltás, nyomtatási nyelv 12
átvivőhenger 65

B

B

B

B

beépített duplex egység 47
belső tisztítási eljárás 67
beszerzés, papír 34
boríték

követelmények 144
nyomtatás rá 42
tájolás 42

C

C

C

C

CD 5
címkék

követelmények 147
tájolás 44

D

D

D

D

demóoldal 78
DIMM modul

bővítés 150
bővítés telepítése 151
rendelés 28
telepített memória
ellenőrzése 153

dokumentáció, kiegészítő

rendelés 30, 31

duplex (kétoldalas) nyomtatás 47
duplex egység 47
duplex nyomtatás

kétoldalas nyomtatás 47

E

EE

E

EconoMode 55
egyedi méretű média 46
elhárítás, papírelakadások 79
elkenődött toner a lapon 88
ellenőrzés, telepített memória 153
energiamegtakarítás 4
energiatakarékos üzemmód 129
Energy Star 129
escape-jelsorozatok 158

É

ÉÉ

É

értékesítési és szervizirodák 120

FFFF

fejléces papír

nyomtatás rá 50

Feladattörlés gomb 23
Folytatás gomb 23
fontlista 78
fontok, PCL-választás 159
fólia

követelmények 148
nyomtatás rá 45

függőleges vonalak a lapon 88

G

G

G

G

gombok 23
grafika, vektoros 155

H

H

H

H

hálózati problémák

hibaelhárítás 102

hibaelhárítás

általános nyomtatási
problémák 72
hibaüzenetek 93
nyomtatási problémák
Macintosh gépen 105
PS-problémák 110
vezérlőpult jelzőfényei 93
vezérlőpult-szimulátor 13
Windows-problémák 103

hibaelhárítási ellenőrzőlista 70
hibaüzenetek 93
hibák a kinyomtatott lapon 86

elkenődött toner 88
függőleges vonalak a lapon 88
hibás alakú karakterek 89
hullámos karakterek 89
ismétlődő hibák
(függőlegesen) 89
kimaradt részek 87
szürke háttér 88

HP értékesítési és
szervizirodái világszerte 120
HP JetSend

telepítés 14

HP LaserJet Device
Configuration 13

jellemzők 58
megnyitás 58

HP LaserJet Utility 58

Macintosh-hoz 16
megnyitás 58

HP nyomtatási feladatnyelve 156
HP ügyfélszolgálata iii
HP Web JetAdmin 19
HP-GL/2-parancsok 155
hullámos karakterek 89

background image

164

164

164

164 Tárgymutató

HU

IIII

illesztőportok 27
illesztőprogramok

OEM-telepítés, ld. a
telepítőlemez Readme fájlját
telepítés 13

illesztőprogramok nyomtatóhoz

nyelvváltás 12
súgószoftver 12
választás 12

infravörös port

nyomtatás 26

ÍÍÍÍ

írásvetítő-fólia

követelmények 148
nyomtatás rá 45

JJJJ

JetSend

telepítés 14

jótállás

nyomtató 117
tonerkazetta 119

K

K

K

K

karakterek hibás alakkal 89
karbantartás

nyomtató 61

kartonlapok 46
kartotékkártyák

nyomtatás rájuk 46

kábelmentes nyomtatás

háttérismeretek 25
problémamegoldás 91

kellékanyagok

rendelés 28

kétoldalas nyomtatás

automatikus átfordítással 47
kézi átfordítással 47

kézi átfordítású kétoldalas
nyomtatás 47
kiegészítő dokumentáció

rendelés 30, 31

kiegészítők

rendelés 30

kimaradt részek 87
konfigurációs jelentés 78
környezetvédelem 129
követelmények

boríték 144
címkék 147
írásvetítő-fólia 148
médiaméretek 138

LLLL

Laser Writer illesztőprogram 16
LaserJet Utility 16
leállítás, nyomtatási feladat 51
legfrissebb illesztőprogramok
beszerzése 5
levelezőlapok

nyomtatás 46

M

M

M

M

Macintosh

hibaelhárítás 105
más PPD választása 109
nyomtatási hibák 106
nyomtató-illesztőprogramok 16
szoftver hozzá 16

Material Safety Data Sheet 131
megnyitás, nyomtató-
illesztőprogram 52
memória

bővítés 151, 153
bővítés a nyomtatóban 150
rendelés 28
telepítés 151, 153
telepítés ellenőrzése 153

memóriajellemzők 4
médiaadagolási lehetőségek 35
médiakövetelmények 137
médiaméretek

1. tálca 35
2. tálca 36
opcionális 500 lapos 3. tálca 36

mindkét oldalra nyomtatás 47
minőség, nyomtató

tonerkazetta 63

minőségi nyomtatás

útmutató 141

MS Windows 3.1, 95 és NT

súgó 12

műszaki tanácsadás iii

N

N

N

N

n-szeres nyomtatás 54
nyelvváltás 4
nyomtatás

borítékra 42
címkékre 44
fejléces papír 50
írásvetítő-fóliára 45
kevés tonerrel 63
kétoldalas 47
levelezőlapra 46
több oldalt egy lapra 54
útmutató a jó minőséghez 141
űrlapok 50

nyomtatás mindkét oldalra 47
nyomtatási feladat

leállítása 51
törlés 51

nyomtatási hibák

függőlegesen ismétlődő
hibák a lapon 89

nyomtatási minőség jellemzői 3
nyomtatási minőség problémái 85
nyomtatási nyelvek 12

átváltás 12

nyomtatási problémák

hibaelhárítás 72

nyomtatási sebesség 3
nyomtató

alapismeretek 1– 27
átnevezés 109
illesztőprogram választása 12
illesztőprogramok 12
illesztőprogramok
Macintosh-hoz 16
karbantartás 61
memória 151
memória bővítése 150
memória telepítése 151, 153
parancsok 155– 162
parancsok szintaxisa 157– 158
súgószoftver 12
szerviz 113
szoftver 5
tartozékok 28
telepített memória
ellenőrzése 153
tisztítás 65
toner újraeloszlatása 63
visszacsomagolás 114

nyomtató jellemzői 3
nyomtató-illesztőprogramok

megnyitás 52
súgószoftver 12
Windows 12

O

O

O

O

online súgó 12

Ö

Ö

Ö

Ö

öntesztoldal, ld.
konfigurációs jelentés 78

P

PP

P

papír 137

3x5 hüvelykes kartonlapok 46
beszerzés 34
betöltés 37– 40
egyedi méretű 46

background image

HU

Tárgymutató 165

165

165

165

levelezőlapok 46
méretek leírása 138
útmutató 141

papírelakadás

duplex egység térségében 84
helyek 79
kiadóterületeken 83
okok 79
papíradagolási területeken 82
tonerkazetta környékén 80

papírkezelés jellemzői 3
papírkezelési tartozékok

rendelés 29

papírméretek

maximális 35
minimális 35

papírszélesség-beállítók

1. tálca 37

papírválasztás

alapértelmezés 35

parancsok, nyomtató 155– 162

escape-jelsorozatok 158
PCL-fontok választása 159
szintaxis 157– 158

PCL

fontok kiválasztása 159
parancsok 155– 162
szintaxis 157– 158

PCL 5e-illesztőprogramok

funkció 12

PCL 6-illesztőprogramok

funkció 12

PCL nyelv jellemzői 3
PJL-parancsok 156
PPD-k

alternatív választása 109
Macintosh 16

Printer Page Description
fájlok, ld. PPD-k
problémamegoldási
ellenőrzőlista 70
PS-illesztőprogramok

funkció 12

S

SS

S

speciális oldalak

demóoldal 78
fontlista 78
konfigurációs jelentés 78
tisztítólap 78

súgó

nyomtató-illesztőprogram 12
online 12
szoftver 12

Súgó gomb a
nyomtatóillesztőben 12

súgóablakok 12
szervizszerződések 116
szoftver

HP JetSend telepítése 14
HP LaserJet Utility
Macintosh-hoz 16
Macintosh 16
Macintosh nyomtató-
illesztőprogramok 16
nyomtatóhoz mellékelt 5
súgó az illesztőprogramokhoz 12
Web JetAdmin 19
Windows 12

szürke a nyomtatás háttere 88

T

TT

T

tanácsadás iii, 113
tartozékok 28

rendelés 28, 30

tálca zárolása 59
tálca, opcionális

médiaméretek 139

telepítés

csak illesztőprogram 13
JetSend 14

telepítés, nyomtatómemória

151, 153

termékgazdálkodás 129– 131

jótállás

standard 117– 118

memória 151
memóriabővítés 153
papír

követelmények 142
újrahasznosított papír 137

termék visszaküldése 113

termékszámok 28
tisztítás

külső 65
nyomtatómű 65

tisztítólap 78
tisztítószerek

a nyomtató tisztítására 65

toner újraeloszlatása 63
tonerkazetta 62

jótállás 119
rendelés 28
újrahasznosítás 62

további illesztőprogramok
beszerzése 5
törlés, nyomtatási feladat 51

Ü

Ü

Ü

Ü

ügyfélszolgálat iii

V

VV

V

választás

más PPD 109

választás, illesztőprogram 12
vásárlás, papír 34
vektorgrafika 155
vevőszolgálat iii
vezérlőpult 23

alapüzenetek 93
állapotüzenetek 93
gombok 23
hibaelhárítás 93
hibaüzenetek 94
jelzőfények viselkedése 93
szimulátor 13
zárolás 16

világító részek 23
visszacsomagolás, nyomtató 114

W

W

W

W

Web JetAdmin 19
webszerverek, támogatott 19
Windows

súgó 12

Z

ZZ

Z

zajszint 126
zárolás, vezérlőpult 16

background image

166

166

166

166 Tárgymutató

HU

background image

167

167

167

167 Tárgymutató

HU

background image
background image

6-1/2” x 9" FRONT COVER

6-1/2" x 9" BACK COVER

copyright 2001

Hewlett-Packard Company

www.hp.com/support/lj2200

magyar

hp

LaserJet 2200

hp color LaserJet xxxx

3/8” x 9" SPINE

C7058-90921

*C7058-90921*

*C7058-90921*

hp LaserJet 2200

felhasználói

kézikönyv