HP LaserJet 2200 Printer series - A Hewlett-Packard által biztosított korlátozott jótállás

background image

A Hewlett-Packard által biztosított korlátozott jótállás

A Hewlett-Packard által biztosított korlátozott jótállás

A Hewlett-Packard által biztosított korlátozott jótállás

A Hewlett-Packard által biztosított korlátozott jótállás

1. A HP garantálja a végfelhasználónak, hogy a HP hardver, a HP tartozékok és kiegészítők

a vásárlás napjától számítva a fent megadott időtartamig anyag- és gyártási hibáktól

mentesek lesznek. Ha a HP a jótállási időn belül ilyen jellegű meghibásodásról kap

értesítést, akkor lehetőségeitől függően vagy kijavítja, vagy kicseréli a hibásnak bizonyult

terméket. Csere esetén a HP a terméket új vagy újszerű állapotban levő termékre

cserélheti ki.

2. A HP garantálja Önnek, hogy a HP szoftver megfelelő telepítése és használata esetén

a HP szoftver a vásárlás napjától a fentiekben rögzített időtartamon belül gyártási- és

anyaghibák miatt nem fog hibázni a programozott utasítások végrehajtásában. Ha a HP a

jótállási időn belül ilyen jellegű meghibásodásról kap értesítést, akkor a HP kicseréli azon

szoftverhordozókat, amelyek ilyen típusú hibák miatt nem hajtják végre programozott

utasításaikat.

3. A HP nem garantálja, hogy a HP termékek működése hibáktól és megszakításoktól

mentes lesz. Ha a HP nem képes ésszerű időn belül megjavítani vagy kicserélni

termékeit úgy, hogy azok megfeleljenek a jótállási nyilatkozatban foglalt feltételeknek,

akkor a termék haladéktalan visszaküldése esetén a vásárló jogosult a vételár azonnali

visszatérítésére.

4. A HP termékek tartalmazhatnak olyan újrahasznosított alkatrészeket, amelyek

teljesítménye az újakéval egyenértékű, illetve amelyek korábban csak alkalmilag kerültek

felhasználásra.

5. A jótállás nem érvényes, ha a meghibásodás oka: (a) helytelen vagy nem megfelelő

karbantartás vagy beállítás, (b) nem a HP által szállított szoftver, illesztő (interfész),

alkatrész vagy kiegészítő, (c) jogosulatlan módosítás vagy nem rendeltetésszerű

használat, (d) a termékre meghatározott környezeti határértékeken kívül történő

üzemeltetés vagy (e) nem megfelelő elhelyezés vagy karbantartás.

6. A HP NEM VÁLLAL SEMMILYEN MÁS, ĺRÁSOS VAGY SZÓBELI JÓTÁLLÁST VAGY

FELTÉTELT. AMENNYIBEN A HELYI TÖRVÉNYEK MÁSKÉNT NEM RENDELKEZNEK,

AZ ELADHATÓSÁGRA, A KIELÉGĺTŐ MINŐSÉGRE VAGY AZ EGY ADOTT CÉLRA VALÓ

ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁS ÉRVÉNYESSÉGE A

KIFEJEZETT JÓTÁLLÁS FENT LEĺRT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJÉRE KORLÁTOZÓDIK.

Egyes országok, államok vagy tartományok nem engedélyezik a hallgatólagos jótállás

érvényességi idejének korlátozását, így előfordulhat, hogy a fenti korlátozás vagy kizárás

Önre nem vonatkozik. Ez a jótállás meghatározott törvényes jogokkal látja el Önt, és

ezeken kívül Ön más, országonként, államonként és tartományonként változó jogokkal

is rendelkezhet.

HP TERMÉK

JÓTÁLLÁSI IDŐ

HP LaserJet 2200d, 2200dt, 2200dn, 2200dtn

1 év, visszaküldhető a hivatalos
szervizközpontba

background image

118

118

118

118 Fejezet 5 Szerviz és tanácsadás

HU

7. AMENNYIBEN A HELYI TÖRVÉNYEK MÁSKÉNT NEM RENDELKEZNEK, AZ EBBEN

A JÓTÁLLÁSI NYILATKOZATBAN LEĺRT JOGORVOSLATOK AZ ÖN ÁLTAL IGÉNYBE

VEHETŐ EGYEDÜLI ÉS KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK. A FENT

LEĺRT ESETEKTŐL ELTEKINTVE, A HP VAGY SZÁLLĺTÓI SEMMILYEN ESETBEN SEM

VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET ADATVESZTÉSÉRT VAGY KÖZVETLEN, KÜLÖNLEGES,

VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYES (IDEÉRTVE AZ ELMARADT HASZNOT) VAGY

BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, LEGYEN ANNAK OKA SZERZŐDÉS, MAGÁNJOGI

SÉRELEM VAGY BÁRMI MÁS. Egyes országok, államok vagy tartományok nem

engedélyezik a véletlen vagy következményes károk kizárását vagy korlátozását,

így előfordulhat, hogy a fenti korlátozás vagy kizárás Önre nem vonatkozik.

8. AUSZTRÁLIAI ÉS ÚJ-ZÉLANDI TERMÉKVÁSÁRLÁS ESETÉN A JÓTÁLLÁS E

NYILATKOZATBAN OLVASHATÓ RENDELKEZÉSEI (A TÖRVÉNYES HATÁLLYAL

ENGEDÉLYEZETTEKEN KÍVÜL) NEM ZÁRJÁK KI, NEM KORLÁTOZZÁK ÉS

NEM MÓDOSÍTJÁK AZ E TERMÉKNEK A VÁSÁRLÓNAK VALÓ ELADÁSÁRA

ALKALMAZHATÓ KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ, TÖRVÉNY ADTA JOGOKAT,

HANEM KIEGÉSZÍTIK ŐKET.

background image

HU

Fejezet 5 Szerviz és tanácsadás 119

119

119

119

A tonerkazetta élettartamára vonatkozó