HP LaserJet 2200 Printer series - A tonerkazetta környékén

background image

A tonerkazetta környékén

A tonerkazetta környékén

A tonerkazetta környékén

A tonerkazetta környékén

1

11

1

Nyissa ki a felső fedelet.

FIGYELEM!

FIGYELEM!

FIGYELEM!

FIGYELEM!

Az itt elakadt papírlapon kiszóródott toner
lehet. Ha toner kerül a ruhájára vagy a
kezére, mossa le hideg vízzel. (A forró víz
megköti a tonert.)

2

22

2

Vegye ki a tonerkazettát.

FIGYELEM!

FIGYELEM!

FIGYELEM!

FIGYELEM!

Ne tegye ki öt percnél hosszabb ideig fény
hatásának a tonerkazettát, mert az kárt
tehet benne. Amíg a kazetta a nyomtatón
kívül van, fedje le egy papírlappal, hogy az
árnyékolja.

3

33

3

Óvatosan hajtsa fel a regisztrációs
lemezt (A). Ha a papír bemenő vége
(B) látható, akkor óvatosan húzza a
papírt a nyomtató hátsó része felé,
majd vegye ki a nyomtatóból.

Folytatás a következő oldalon.

Folytatás a következő oldalon.

Folytatás a következő oldalon.

Folytatás a következő oldalon.

3

3

3

3

1

1

1

1

2

2

2

2

background image

HU

Fejezet 4 Problémamegoldás 81

81

81

81

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

Ha a papírt nagyon nehéz eltávolítani, vagy
már a kimeneti területhez ért, akkor az
elakadást A kiadóterületeken című
szakaszban leírtak alapján hárítsa el.

4

44

4

Miután eltávolította az elakadt papírt,
finoman hajtsa vissza a regisztrációs
lemezt. Tegye vissza a tonerkazettát,
és zárja le a felső fedőlapot.

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

Ha a tonerkazettát nehéz visszahelyezni,
akkor ellenőrizze, hogy visszahajtotta-e alsó
helyzetbe a regisztrációs lapot.

Ha a Figyelem! jelzőfény nem alszik ki,
még van elakadt papír a nyomtatóban.
Ellenőrizze a papíradagolási és a hátsó
kimeneti területeket, valamint a duplex
egység térségét.

4

4

4

4

background image

82

82

82

82 Fejezet 4 Problémamegoldás

HU

A papíradagolási területeken

A papíradagolási területeken

A papíradagolási területeken