HP LaserJet 2200 Printer series - Papírelakadások elhárítása

background image

Papírelakadások elhárítása

Papírelakadások elhárítása

Papírelakadások elhárítása

Papírelakadások elhárítása

Néha előfordulhat, hogy egy nyomtatási feladat közben a papír elakad.
Az okok többek között a következők lehetnek:

!

Rosszul töltött vagy túltöltött adagolótálcák

!

A 2. tálca vagy az opcionális 3. tálca eltávolítása nyomtatás közben

!

A felső fedél kinyitása nyomtatás közben

!

Nem a HP követelményeinek megfelelő média használata; lásd:
Médiakövetelmények.

!

A használt média mérete a támogatott tartományon kívül esik; lásd:
Médiakövetelmények.

Keresse meg és távolítsa el az elakadt papírt a következő oldalakon leírtak
alapján. Ha az elakadás helye nem egyértelmű, először a tonerkazetta
környékét nézze meg.

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

Feltétlenül távolítson el minden leszakadt papírdarabot a nyomtatóból.

Négy különböző helyen akadhat el a papír:

!

A tonerkazetta környékén

!

A papíradagolási területeken (2. tálca vagy opcionális 3. tálca)

!

A kiadóterületeken

!

A duplex egység térségében

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

Papírelakadás után kiszóródott toner maradhat a nyomtatóban. Ez néhány

oldal nyomtatása után eltűnik. Lásd: Szabad (szóródó) toner.

background image

80

80

80

80 Fejezet 4 Problémamegoldás

HU