HP LaserJet 2200 Printer series - A vezérlõpult hibaüzenetei

background image

A vezérlőpult hibaüzenetei

Az itt ismertetett üzenetek figyelmet igénylő nyomtatóhibát jeleznek.
Bizonyos hibaüzenetek egy másodlagos fényjelzéssel jelzik az adott hiba
fajtáját (nézze meg a Másodlagos jelzőfényüzenetek című szakaszt).

Figyelem!

Figyelem!

Figyelem!

Figyelem!

A Figyelem! (piros) jelzőfény villog. Az üzenet az alábbiak egyikét jelezheti:

!

Nincs papír

!

Nyitott fedél

!

Hiányzó tonerkazetta

!

Papírelakadás

Ha a probléma okának elhárítása megtörtént, a nyomtató a

F

OLYTATÁS

gomb megnyomásakor megkísérli a hiba utáni talpraállást. Ha ez nem
sikerül, a hiba orvoslásáig látható lesz a Figyelem! üzenet.

A

F

ELADATTÖRLÉS

gomb megnyomásával törölhető a nyomtatási feladat,

és ismét üzemkész állapotba állítható a nyomtató (az Üzemkész jelzőfény
világít), hacsak nem maradt elakadt papír a nyomtatóban, vagy nem hiányzik
a tonerkazetta. Elakadás esetén lapozza fel a Papírelakadások elhárítása
című részt.

background image

HU

Fejezet 4 Problémamegoldás 95

95

95

95

Figyelmeztetés a folytatás lehetőségével

Figyelmeztetés a folytatás lehetőségével

Figyelmeztetés a folytatás lehetőségével

Figyelmeztetés a folytatás lehetőségével

A Figyelem! (piros) jelzőfény villog, a

F

OLYTATÁS

(zöld) pedig folyamatosan

világít. Olyan hiba történt, amely a nyomtatót az aktuális nyomtatási feladat
megállítására kényszerítette. A Figyelmeztetés a folytatás lehetőségével
üzenetnek három különböző oka lehet:

!

Megszakadt a kézi adagolás
A

F

OLYTATÁS

gomb megnyomása után a nyomtató az 1. tálcából,

vagy ha az üres, egy másik tálcából fog nyomtatni.

!

Nincs papír (a kért tálcában)
Ha tölt papírt a kért tálcába, a nyomtató abból a tálcából kezd
nyomtatni. A

F

OLYTATÁS

gomb megnyomásával a nyomtató más

tálcából fog nyomtatni.

!

Hiba a folytatás lehetőségével
A

F

OLYTATÁS

gomb lenyomása után a nyomtató kísérletet tesz a hiba

elhárítására és az adatok lehetőség szerinti kinyomtatására. A hiba
sikeres elhárítása esetén az Üzemkész jelzőfény villog, mialatt a
nyomtató befejezi a nyomtatási feladatot. Ha a nyomtató nem képes a
hiba elhárítására, a Figyelmeztetés a folytatás lehetőségével üzenet
továbbra is megjelenik.

A

F

OLYTATÁS

és a

F

ELADATTÖRLÉS

gombok egyidejű lenyomva tartásával

megjeleníthető az aktuális hibának megfelelő hibaállapotot jelző
másodlagos üzenet. A gombok fölengedésével ismét a Figyelmeztetés a
folytatás lehetőségével üzenet jelenik meg. Nézze meg a Hibák a folytatás
lehetőségével pontot.

A

F

ELADATTÖRLÉS

gomb lenyomásával törölhető a nyomtatási feladat, és a

nyomtató visszatér az üzemkész állapotba (az Üzemkész jelzőfény világít),
ha a probléma megoldódott.

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

A HP LaserJet Device Configuration program Automatikus bemeneti folytatás

beállításában megadható, mely hibák esetén próbálkozzon a nyomtató

automatikus hibaelhárítással.

Működési hiba

Működési hiba

Működési hiba

Működési hiba

Az összes jelzőfény világít. Olyan hiba történt, amely a nyomtatót az aktuális
nyomtatási feladat megállítására kényszerítette. A

F

OLYTATÁS

vagy a

F

ELADATTÖRLÉS

gomb megnyomása hatástalan.

A hiba elhárításához kapcsolja ki, majd újra be a nyomtatót. Ha a probléma
nem oldódott meg, hagyja 15 percig kikapcsolva a nyomtatót a formattáló
alaphelyzetbe állításához. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a HP
szervizéhez; lapozza fel A HP ügyfélszolgálata (szerviz és tanácsadás),
illetve az Értékesítési és szervizirodák világszerte című részt.

background image

96

96

96

96 Fejezet 4 Problémamegoldás

HU

Tartozékhiba

Tartozékhiba

Tartozékhiba

Tartozékhiba

Az összes jelzőfény egyszerre villog. Az EIO-portban vagy a DIMM-
bővítőhelyeken olyan hiba történt, amely a nyomtatót az aktuális nyomtatási
feladat leállítására kényszerítette. A

F

OLYTATÁS

vagy a

F

ELADATTÖRLÉS

gomb

megnyomása hatástalan.

A

F

OLYTATÁS

és a

F

ELADATTÖRLÉS

gombok egyidejű lenyomva tartásával

megjeleníthető az aktuális hibának megfelelő hibaállapotot jelző
másodlagos üzenet; nézze meg a Tartozékhibák pontot. A gombok
elengedésével ismét megjelenik a Tartozékhiba üzenet.

background image

HU

Fejezet 4 Problémamegoldás 97

97

97

97

Másodlagos jelzőfényüzenetek

Másodlagos jelzőfényüzenetek

Másodlagos jelzőfényüzenetek