HP LaserJet 2200 Printer series - Más PostScript Printer Description (PPD) választása

background image

Más PostScript Printer Description (PPD)
választása

választása

választása

választása

1. Nyissa meg a Choosert (Eszközök) az Apple menüben.

2. Kattintson a LaserWriter ikonra.

3. Ha többzónás hálózaton van, válassza ki az AppleTalk Zones

(AppleTalk-zónák) ablakban azt a zónát, amelyben a nyomtató található.

4. A Select a PostScript Printer (Válasszon PostScript-nyomtatót)

ablakban kattintson a használni kívánt nyomtató nevére.
(Dupla kattintással automatikusan elvégezheti az alábbi lépéseket.)

5. Kattintson a Setup... (Beállítás) gombra. (Első ízben történő

beállításkor e gomb neve Create (Létrehozás) is lehet.)

6. Kattintson a Select PPD... (PPD kiválasztása) gombra.

7. Jelölje ki a listán a kívánt PPD-t, és kattintson a Select (Kiválasztás)

gombra. Ha a keresett PPD nem szerepel a listán, az alábbi
lehetőségek közül választhat:

• Válasszon egy hasonló funkciókkal rendelkező nyomtatóhoz

tartozó PDD-t.

• Válasszon PPD-t egy másik mappából.
• Válasszon általános PPD-t a Use Generic (Általános használata)

gombra való kattintással. Az általános PPD lehetővé teszi a
nyomtatást, de korlátozza a nyomtató funkcióinak használatát.

8. A Setup (Beállítás) párbeszédpanelen kattintson az OK gombra;

ezzel visszatér a Chooserbe.

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

Ha manuálisan választja ki a PPD-t, az ikon nem feltétlenül jelenik meg a

kiválasztott nyomtató mellett a Select a PostScript Printer (Válasszon egy

PostScript-nyomtatót) ablakban. Kattintson a Chooserben a Setup, a Printer

Info (Nyomtatóinfó), majd az Update Info (Frissítési infó) gombra, hogy az ikon

a helyére kerüljön.

9. Zárja be a Choosert.

A nyomtató átnevezése

A nyomtató átnevezése

A nyomtató átnevezése

A nyomtató átnevezése

Ha át szeretné nevezni a nyomtatót, ezt azelőtt tegye meg, mielőtt a
nyomtatót a Chooserben kiválasztaná. Ellenkező esetben újra ki kell
választatnia a nyomtatót a Chooserben.

A HP LaserJet Utility segédprogram Set Printer Name
(Nyomtatónév-beállítás) funkciójával adhat új nevet a nyomtatónak.

background image

110

110

110

110 Fejezet 4 Problémamegoldás

HU