HP LaserJet 2200 Printer series - Nyomtatás egyedi méretû médiára vagy kartonlapokra

background image

Nyomtatás egyedi méretű médiára vagy
kartonlapokra

kartonlapokra

kartonlapokra

kartonlapokra

Levelezőlapokra, 3 x 5 hüvelyk (76 x 127 mm) méretű (kartoték) kártyákra
és más egyedi méretű médiákra az 1. tálcából lehet nyomtatni. A legkisebb
médiaméret 76 x 127 mm, a legnagyobb pedig 216 x 356 mm.

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

Előfordulhat, hogy elakadásokat tapasztal bármilyen típusú olyan média

használatakor, amelynek hossza 178 mm-nél kisebb. Ezt okozhatja olyan

papír is, amelyre kedvezőtlenül hatottak a környezeti feltételek. Az optimális

teljesítmény elérése érdekében gondoskodjon arról, hogy a papír tárolása

és kezelése megfelelően történjen (ld.: A nyomtatás és a papírtárolás

környezeti feltételei). A problémát más gyártótól származó média használata

is megoldhatja.

Útmutató az egyedi méretű médiához és kartonlapokhoz:

!

Mindig a rövidebb élével előre helyezze be a médiát az 1. tálcába.
Ha fekvő laptájolásban kíván nyomtatni, a szoftverben válassza ki
a megfelelő beállítást. Ha a hosszabb élével előre tölti be a papírt,
az elakadást okozhat.

!

Használja a hátsó kiadótálcát a médiameghajlás csökkentése
érdekében.

!

Ne nyomtasson 76 mm-nél keskenyebb, illetve 127 mm-nél
rövidebb médiára.

!

A margókat a média szélétől legalább 6,4 mm-re (0,25 hüvelykre)
állítsa a szoftveralkalmazásban.

Részletek a Médiakövetelmények című függelékben találhatók.

background image

HU

Fejezet 2 Nyomtatási feladatok 47

47

47

47

Nyomtatás a papír mindkét oldalára

Nyomtatás a papír mindkét oldalára

Nyomtatás a papír mindkét oldalára