HP LaserJet 2200 Printer series - Nyomtatás címkékre

background image

Nyomtatás címkékre

Nyomtatás címkékre

Nyomtatás címkékre

Nyomtatás címkékre

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

Csak lézernyomtatókhoz ajánlott címkét használjon. Részleteket a

Médiakövetelmények című rész tartalmaz.

!

Címkékre az 1. tálcából nyomtasson.

!

A címkéket a nyomtatandó felületükkel felfelé fordítva töltse be.

!

Címkékre való nyomtatáskor a hátsó kiadótálcát használja.

!

Vegye ki a címkéket a kiadótálcából, mielőtt újabb lapot nyomtatna,
nehogy összeragadjanak a lapok.

!

Ne használjon olyan címkéket, amelyek már válnak le a hordozólapról,
gyűröttek vagy bármilyen más módon sérültek.

!

Ne használjon olyan címkéket, amelyek nem fedik teljesen a
hordozólapjukat (esetleg néhány elhasznált címke miatt).

!

Ne adagolja ugyanazt a címkelapot többször a nyomtatóba.
Az öntapadó hordozófelületet a nyomtatón való egyszeri
áthaladásra tervezték.

FIGYELEM!

FIGYELEM!

FIGYELEM!

FIGYELEM!

Ha egy címkeív elakad a nyomtatóban, akkor vegye ki a tonerkazettát, és

lapozza fel a Papírelakadások elhárítása című részt az elakadt ív eltávolítására

vonatkozó utasításokért.

a címkék tájolása

(nyomtatandó oldal fölfelé, felső él befelé)

background image

HU

Fejezet 2 Nyomtatási feladatok 45

45

45

45