HP LaserJet 2200 Printer series - Nyomtatás borítékra

background image

Nyomtatás borítékra

Nyomtatás borítékra

Nyomtatás borítékra

Nyomtatás borítékra

FIGYELEM!

FIGYELEM!

FIGYELEM!

FIGYELEM!

Feltétlenül csak ép és nem összetapadt
borítékokat töltsön az 1. tálcába.
Ne használjon kapcsokat vagy patentot
tartalmazó, ablakos, vastagon bélelt,
öntapadós vagy egyéb szintetikus anyaggal
ellátott borítékokat. További tudnivalókat a
Médiakövetelmények című rész tartalmaz.

1

11

1

Nyissa ki az 1. tálcát az elülső fedél
lehajtásával.

2

22

2

Nyissa ki a hátsó kiadótálcát a tálca
felső részének lehajtásával. Húzza ki
teljesen a tálcahosszabbítót.

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

A hátsó kiadótálca használatával a borítékok
kevésbé hajlanak meg.

3

33

3

Tolja kifelé az 1. tálca
szélességbeállítóit, hogy a média
szélességénél nagyobb legyen
köztük a távolság.

Folytatás a következő oldalon.

Folytatás a következő oldalon.

Folytatás a következő oldalon.

Folytatás a következő oldalon.

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

background image

HU

Fejezet 2 Nyomtatási feladatok 43

43

43

43

4

44

4

Helyezze a borítékokat a tálcára
rövidebb élükkel befelé, nyomtatandó
oldalukkal felfelé fordítva úgy, hogy a
bélyeg helyéhez közeli rész kerüljön
elsőként a nyomtatóba.

5

55

5

Tolja befelé a szélességbeállítókat,
amíg könnyedén meg nem érintik
a borítékköteget anélkül, hogy
meghajlítanák azt. A borítékok
a szélességbeállítók közötti tér
közepére, a beállítókon levő
fülek alá kerüljenek.

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

Ha ragasztós fül van a boríték egyik rövid
élén, akkor ez az él kerüljön először a
nyomtatóba.

Előfordulhat, hogy elakadásokat tapasztal
bármilyen típusú olyan média használatakor,
amelynek hossza 178 mm-nél kisebb.
Ezt okozhatja olyan papír is, amelyre
kedvezőtlenül hatottak a környezeti
feltételek. Az optimális teljesítmény elérése
érdekében gondoskodjon arról, hogy a
papír tárolása és kezelése megfelelően
történjen (lásd: A nyomtatás és a papírtárolás
környezeti feltételei). A problémát más
gyártótól származó média használata is
megoldhatja.

4

4

4

4

5

5

5

5

background image

44

44

44

44 Fejezet 2 Nyomtatási feladatok

HU