HP LaserJet 2200 Printer series - A nyomtató-illesztõprogram funkciói

background image

A nyomtató-illesztőprogram funkciói

A nyomtató-illesztőprogram funkciói

A nyomtató-illesztőprogram funkciói

A nyomtató-illesztőprogram funkciói

Egyes nyomtató-illesztőprogramok nem támogatják a nyomtató valamennyi
funkcióját. A PCL 6 illesztőprogrammal rendelkezésre áll a nyomtató
összes funkciója, például:

A nyomtató-illesztőprogram megnyitása

A nyomtató-illesztőprogram megnyitása

A nyomtató-illesztőprogram megnyitása

A nyomtató-illesztőprogram megnyitása

A telepítés után a nyomtató-illesztőprogramot az operációs
rendszerből vagy a szoftveralkalmazásból nyithatja meg. Jóllehet a
szoftveralkalmazásokból történő megnyitás módja más és más lehet,
az rendszerint a Fájl menü Nyomtatás vagy Nyomtatóbeállítás
parancsával történik.

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

A megnyitás módja nem függ attól, hogy milyen nyomtató-

illesztőprogramot használ.

!

A nyomtatóillesztő súgójának

használata (csak Windows

rendszerben)

!

A Kicsinyítés/Nagyítás

lehetőség használata

!

Vízjelek létrehozása és

használata

!

A papírforrás kiválasztása

!

Több oldal nyomtatása egy

lapra (n-szeres nyomtatás)

!

Optimalizálás médiatípusok

szerint

!

Egyedi papírméret beállítása

!

Visszatérés a nyomtató-

illesztőprogram

alapértelmezéseihez

!

Gyorsbeállítások létrehozása

és használata

!

Az első oldal eltérő papírra

történő nyomtatása

!

Az EconoMode vagy takarékos

nyomtatás használata

!

Nyomtatás a papír mindkét

oldalára (duplex nyomtatás)

!

A nyomtatási minőség

beállítása

!

Felbontási opciók: (a nyomtatási

minőség és sebesség

maximalizálására)

background image

HU

Fejezet 2 Nyomtatási feladatok 53

53

53

53

A nyomtatóillesztő súgójának használata (csak Windows

A nyomtatóillesztő súgójának használata (csak Windows

A nyomtatóillesztő súgójának használata (csak Windows

A nyomtatóillesztő súgójának használata (csak Windows

rendszerben)

rendszerben)

rendszerben)

rendszerben)

Mindegyik nyomtató-illesztőprogramból megnyitható a Súgó gombbal az
illesztőprogram súgója. A súgó részletes tájékoztatást nyújt a használt
illesztőprogramról. A nyomtató-illesztőprogram súgója nem azonos a
szoftveralkalmazás súgójával.

A nyomtató-illesztőprogram megnyitása

A nyomtató-illesztőprogram megnyitása

A nyomtató-illesztőprogram megnyitása

A nyomtató-illesztőprogram megnyitása

Operációs rendszer

Operációs rendszer

Operációs rendszer

Operációs rendszer

A beállítások ideiglenes

A beállítások ideiglenes

A beállítások ideiglenes

A beállítások ideiglenes
módosítása (az

módosítása (az

módosítása (az

módosítása (az
alkalmazásban)

alkalmazásban)

alkalmazásban)

alkalmazásban)

Az alapértelmezések

Az alapértelmezések

Az alapértelmezések

Az alapértelmezések
megváltoztatása

megváltoztatása

megváltoztatása

megváltoztatása
(minden alkalmazás

(minden alkalmazás

(minden alkalmazás

(minden alkalmazás
számára)

számára)

számára)

számára)

Windows 9x/NT 4.0/2000

A Fájl menüben kattintson a Nyomtatás
pontra, majd a Tulajdonságok gombra.
(A tényleges lépések ettől eltérhetnek,
de ez a leggyakoribb módszer.)

Kattintson a Start gombra, mutasson a
Beállítások pontra, majd kattintson a
Nyomtatók pontra. Kattintson jobb
gombbal a nyomtató ikonjára, majd
válassza a Tulajdonságok pontot.
Az NT 4.0 nyomtatóillesztőinek
számos funkciója a Dokumentum
alapértelmezése menüben is
megtalálható. Az Windows 2000
nyomtatóillesztőinek számos funkciója
a Nyomtatási beállítások menüben is
megtalálható.

Windows 3.x

A Fájl menüben kattintson a Nyomtatás
pontra, majd a Nyomtatók és az
Egyebek gombra. (A tényleges
lépések ettől eltérhetnek, de ez a
leggyakoribb módszer.)

A Windows Vezérlőpultján kattintson
duplán a Nyomtatók ikonra, jelölje
ki a nyomtatót, majd kattintson a
Beállítás gombra.

Macintosh
LaserWriter 8.3

A File (Fájl) menüben kattintson a Print
(Nyomtatás) pontra, majd az Options
(Tulajdonságok) gombra.

A File (Fájl) menüben kattintson a Print
(Nyomtatás) pontra, majd az Options
(Tulajdonságok) gombra. A változások
mentéséhez kattintson a Save
(Mentés) gombra.

Macintosh
LaserWriter 8.4 és újabb verziók

A File (Fájl) menüben válassza a Print
(Nyomtatás) pontot. Kattintson a
felbukkanó lehetőségek közül azokra,
amelyeket meg akar változtatni.

A File (Fájl) menüben válassza a Print
(Nyomtatás) pontot. Kattintson a
felbukkanó lehetőségek közül azokra,
amelyeket meg akar változtatni.
A változások mentéséhez kattintson a
Save (Mentés) gombra.

background image

54

54

54

54 Fejezet 2 Nyomtatási feladatok

HU

Vízjelek létrehozása és használata

Vízjelek létrehozása és használata

Vízjelek létrehozása és használata

Vízjelek létrehozása és használata

A Vízjelek lehetőségnek köszönhetően megadható a dokumentum
hátterébe elhelyezendő szöveg. Például ráírhatja nagy szürke betűkkel
átlósan az első oldalra vagy a dokumentum összes oldalára a „Tervezet”
vagy „Bizalmas” szavakat. Windows rendszerben a nyomtatóillesztő
Effektusok lapján található a Vízjelek lehetőség. Macintosh számítógépen
a Watermark (Vízjel) opció a nyomtatóillesztő Watermark/Overlay
(Vízjel/Átfedés) legördülő menüjében áll rendelkezésre.

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

Windows NT 4.0 és Windows 2000 rendszerben csak rendszergazdai

jogkörben megengedett a vízjelkészítés.

Több oldal nyomtatása egy lapra (n-szeres nyomtatás)

Több oldal nyomtatása egy lapra (n-szeres nyomtatás)

Több oldal nyomtatása egy lapra (n-szeres nyomtatás)

Több oldal nyomtatása egy lapra (n-szeres nyomtatás)

Megadhatja, hogy hány oldalt kíván egy lapra nyomtatni. Ha több oldalt
nyomtat egy lapra, a nyomtató kicsinyítve és elrendezve nyomtatja ki az
oldalakat. Legfeljebb 9 oldal kerülhet egy lapra. Az n-szeres nyomtatás
lehetősége a Kivitelezés lapon áll rendelkezésre.

background image

HU

Fejezet 2 Nyomtatási feladatok 55

55

55

55

Egyedi papírméret beállítása

Egyedi papírméret beállítása

Egyedi papírméret beállítása

Egyedi papírméret beállítása

Az Egyedi papírméret lehetőséggel a szabványos méretektől eltérő
papírméretek állíthatók be. A lehetőség a nyomtató-illesztőprogram
Papír lapján áll rendelkezésre.

Macintosh számítógépen kattintson a File (Fájl) menü Page Setup
(Oldalbeállítás) pontjára, majd a Page Attributes (Oldaljellemzők) legördülő
listáról válassza a Custom Page Size (Egyedi papírméret) lehetőséget.
Kattintson a New (Új) gombra, ha névvel ellátott, új egyedi papírméretet
kíván meghatározni. Az új egyedi papírméret ezután szerepelni fog a
Page Setup (Oldalbeállítás) ablak Page Size (Oldalméret) menüjében.

Gyorsbeállítások létrehozása és használata

Gyorsbeállítások létrehozása és használata

Gyorsbeállítások létrehozása és használata

Gyorsbeállítások létrehozása és használata

A gyorsbeállítás lehetőségének köszönhetően menthetők az
illesztőprogram pillanatnyi beállításai (pl. laptájolás, n-szeres nyomtatás
vagy papírforrás) későbbi használatra. A kényelmes munka érdekében a
gyorsbeállításokat a nyomtató-illesztőprogram legtöbb lapján ki lehet
választani és el lehet menteni. Ha vissza kívánja állítani a nyomtató-
illesztőprogram alapértelmezés szerinti beállításait, akkor válassza ki a
Gyorsbeállítások legördülő lista Alapértékek pontját. A Gyorsbeállítások
lehetőség az illesztőprogram Kivitelezés lapján áll rendelkezésre.

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

Windows NT 4.0 és Windows 2000 rendszerben csak rendszergazdai

jogkörben megengedett a gyorsbeállítások mentése.

Az EconoMode vagy takarékos nyomtatás használata

Az EconoMode vagy takarékos nyomtatás használata

Az EconoMode vagy takarékos nyomtatás használata

Az EconoMode vagy takarékos nyomtatás használata

Az EconoMode (vagy takarékos nyomtatás) lehetővé teszi, hogy a nyomtató
kevesebb tonert használjon a nyomtatáshoz. A lehetőség kiválasztásával a
tonerkazetta élettartama megnő, az oldalankénti nyomtatási költség
csökken, de a nyomtatási minőség romlik. Az EconoMode lehetőség
az illesztőprogram Kivitelezés lapján áll rendelkezésre.

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

Windows-tól eltérő operációs rendszerekben ez a funkció csak a

HP Web JetAdmin használatával elérhető (ld.: A HP Web JetAdmin).

background image

56

56

56

56 Fejezet 2 Nyomtatási feladatok

HU

A nyomtatási minőség beállítása

A nyomtatási minőség beállítása

A nyomtatási minőség beállítása

A nyomtatási minőség beállítása

Ha különleges nyomtatási minőséget szeretne, válassza az egyedi
beállításokat. A nyomtatási minőség beállításának lehetősége a Kivitelezés
lapon áll rendelkezésre.

Felbontási opciók:

Felbontási opciók:

Felbontási opciók:

Felbontási opciók:

!

Legjobb minőség

Legjobb minőség

Legjobb minőség

Legjobb minőség: ProRes 1200 a legjobb nyomtatási minőség
biztosítására.

!

Gyorsabb nyomtatás

Gyorsabb nyomtatás

Gyorsabb nyomtatás

Gyorsabb nyomtatás: FastRes 1200, alternatív felbontás összetett
ábrákhoz vagy gyorsabb nyomtatáshoz.

!

Egyedi

Egyedi

Egyedi

Egyedi: Lehetővé teszi a nyomtatási minőség beállításainak
meghatározását.

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

A felbontás módosítása megváltoztathatja a szöveg formázását.

A Kicsinyítés/Nagyítás lehetőség használata

A Kicsinyítés/Nagyítás lehetőség használata

A Kicsinyítés/Nagyítás lehetőség használata

A Kicsinyítés/Nagyítás lehetőség használata

A Kicsinyítés/Nagyítás lehetőséggel a dokumentum mérete az alapméret
bizonyos százalékára változtatható. A dokumentumot méretezheti úgy is,
hogy ráférjen a nyomtató által támogatott méretű papírok bármelyikére.
A Kicsinyítés/Nagyítás lehetőség a nyomtatóillesztő Effektusok lapján áll
rendelkezésre.

A papírforrás kiválasztása

A papírforrás kiválasztása

A papírforrás kiválasztása

A papírforrás kiválasztása

Ha a szoftveralkalmazás támogatja a papírforrás szerinti nyomtatást, akkor
az alkalmazásban adja meg a forrást. Az alkalmazásbeli beállítások felülírják
a nyomtató-illesztőprogram beállításait. A nyomtatóillesztőn belül a Papír lap
Forrás mezőjében választható ki a papírforrás. Macintosh számítógépen a
nyomtató-illesztőprogram General (Általános) lehetőségei között szerepel a
papírforrás is.

Optimalizálás médiatípusok szerint

Optimalizálás médiatípusok szerint

Optimalizálás médiatípusok szerint

Optimalizálás médiatípusok szerint

Ha vékony vagy nehéz papírra, írásvetítő-fóliára vagy címkékre nyomtat,
optimalizálja a nyomtatót a médiának megfelelően. Az optimalizálás
lehetősége a nyomtatóillesztő Papír lapján áll rendelkezésre.
Macintosh számítógépen a nyomtató-illesztőprogram General (Általános)
lehetőségei között szerepel az optimalizálás is.

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

Windows-tól eltérő operációs rendszerekben lehet, hogy ez a funkció csak

a HP Web JetAdmin használatával lesz elérhető (ld.: A HP Web JetAdmin).

background image

HU

Fejezet 2 Nyomtatási feladatok 57

57

57

57

Visszatérés a nyomtató-illesztőprogram

Visszatérés a nyomtató-illesztőprogram

Visszatérés a nyomtató-illesztőprogram

Visszatérés a nyomtató-illesztőprogram

alapértelmezéseihez

alapértelmezéseihez

alapértelmezéseihez

alapértelmezéseihez

Ha vissza kívánja állítani a nyomtató illesztőprogramjának alapértelmezett
beállításait, kattintson az illesztőprogramban a Gyorsbeállítások mező
Alapértékek pontjára.

Az első oldal eltérő papírra történő nyomtatása

Az első oldal eltérő papírra történő nyomtatása

Az első oldal eltérő papírra történő nyomtatása

Az első oldal eltérő papírra történő nyomtatása

A nyomtatási feladat első oldalát csak a HP PCL 6 és a Macintosh
LaserWriter nyomtató-illesztőprogrammal lehet eltérő papírra nyomtatni.
Ez a lehetőség a nyomtatóillesztő Papír lapján áll rendelkezésre.
Macintosh számítógépen ez a funkció a nyomtató-illesztőprogram
General (Általános) lehetőségei között szerepel.

Némely alkalmazás is rendelkezhet ezzel a funkcióval. Ezt az alkalmazás
súgójában ellenőrizze.

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

Az illesztőprogramban azonos méretű papírnak kell szerepelnie a nyomtatási

feladat összes oldalára. Ha azonban az alkalmazás támogatja az első oldal

eltérő papírra való nyomtatását, az alkalmazáson belüli beállítások felülírják

az illesztőprogram beállításait.

background image

58

58

58

58 Fejezet 2 Nyomtatási feladatok

HU

A HP LaserJet Device Configuration

A HP LaserJet Device Configuration

A HP LaserJet Device Configuration