HP LaserJet 2200 Printer series - Hálózati telepítés

background image

Hálózati telepítés

Hálózati telepítés

Hálózati telepítés

Hálózati telepítés

A HP LaserJet 2200 CD-n található szoftver a Novell NetWare 3.2,
4.x és 5.x, valamint a Microsoft hálózatokat támogatja (a Windows 3.1x
kivételével). Ha másféle operációs rendszerű hálózatra kívánja telepíteni
a nyomtatót, látogasson el a http://www.hp.com/support/
net_printing címre.

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

A HP LaserJet 2200dn és 2200dtn nyomtatókhoz tartozó HP JetDirect

nyomtatószerver egy 10/100 Base-TX hálózati porttal rendelkezik.

Ha Önnek másféle hálózati porthoz való HP JetDirect nyomtatószerverre

van szüksége, olvassa el a Tartozékok és rendelési tudnivalók című részt,

vagy forduljon a HP helyi forgalmazójához.

A nyomtatási szoftver telepítése előtt

A nyomtatási szoftver telepítése előtt

A nyomtatási szoftver telepítése előtt

A nyomtatási szoftver telepítése előtt

!

Annak ellenőrzésére, hogy a HP JetDirect nyomtatószoftver
megfelelően van-e konfigurálva a hálózati használatra, nyomtasson
konfigurációs jelentést (öntesztoldalakat): amikor a nyomtató
Üzemkész kijelzője világít, nyomja meg egyszerre a Folytatás és a
Feladattörlés gombot, majd eressze el őket. Keresse meg a második
oldalon a „Hardvercím” pontot és a mellette álló 12 jegyű számot.
Erre a hardvercímre szükség lehet a hálózati telepítés során. (Ha a
konfigurációs jelentés (öntesztoldalak) nyelve angol, keresse meg a
„Hardware Address” pont melletti 12 jegyű számot. A nyomtatási
szoftver telepítése után ezeket az oldalakat a megfelelő nyelven kell
kinyomtatnia a nyomtatónak. Ha mégsem így történik, olvassa el a
Speciális oldalak nyomtatása című részt.)

!

Ha Windows NT 4.0, Windows 2000 vagy Novell NetWare
rendszerben telepíti a szoftvert, rendszergazdai jogokkal kell
rendelkeznie.

background image

18

18

18

18 Fejezet 1 Nyomtatási alapismeretek

HU

A telepítés Windows rendszerben a következőkből áll:

A telepítés Windows rendszerben a következőkből áll:

A telepítés Windows rendszerben a következőkből áll:

A telepítés Windows rendszerben a következőkből áll:

!

A nyomtató csatlakoztatása egy Novell NetWare szerverhez.
(Válaszoljon Igen-t, ha felszólítást kap a Novell szerver
észlelve ablaktól.)

!

A nyomtató csatlakoztatása egy hálózati Windows nyomtatószerverhez.
(Kövesse az „Ügyfél telepítése” utat a Hálózati telepítés ablakban.)

!

A nyomtató csatlakoztatása közvetlenül a hálózathoz, nyomtatószerver
közbeiktatása nélkül. (Kövesse az „Alap szerver vagy egyenrangú
hálózat beállítása” utat a Hálózati telepítés ablakban.)

!

A nyomtató csatlakoztatása a hálózathoz, ha Ön nem tudja, melyik a
megfelelő megoldás. (Kövesse a „Segítsen meghatározni, melyik
telepítés a legjobb nekem” utat a Hálózati telepítés ablakban.)

A nyomtatási szoftver telepítése

A nyomtatási szoftver telepítése

A nyomtatási szoftver telepítése

A nyomtatási szoftver telepítése

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

Az alábbi utasítások csak Windows rendszerű számítógépekre vonatkoznak.

Ha Macintosh számítógépet használ, a Telepítés Macintosh rendszerben

című szakaszt olvassa el.

1. Helyezze a HP LaserJet 2200 CD-t a CD-ROM-meghajtóba.

2. Ha megjelenik az üdvözlőképernyő, kövesse a képernyőn olvasható

utasításokat. Ha az üdvözlőképernyő nem jelenik meg, akkor kattintson
a Start gombra, majd a Futtatás parancsra, és írja be:

D:\SETUP

(ahol

a

D

a CD-ROM-meghajtó betűjele). Végül kattintson az OK gombra.

3. Kattintson az Install Printer (A nyomtató telepítése) melletti gombra,

és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

A telepítés befejezése előtt gondoskodjon róla, hogy ki legyen jelölve a

„Print a test page” (Tesztoldal nyomtatása) lehetőség (amikor megjelenik

a felszólítás).

Ha Windows 2000 rendszerben a telepítés befejezése előtt ismét megjelenik

az „Új hardver varázsló” ablaka, kattintson a Mégse gombra.

4. Kattintson a Befejezés gombra.

5. Ha a tesztoldal megfelelő, a telepítés befejeződött. Ha nem lehet

nyomtatni, vagy ha a nyomtatás nem megfelelő, akkor lapozzon a
Hibaelhárítási ellenőrzőlista című részhez.

background image

HU

Fejezet 1 Nyomtatási alapismeretek 19

19

19

19

A nyomtató hálózati használata Windows megosztással

A nyomtató hálózati használata Windows megosztással

A nyomtató hálózati használata Windows megosztással

A nyomtató hálózati használata Windows megosztással

Ha a nyomtatót közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatta párhuzamos
kábellel, megoszthatja a készüléket a hálózaton, hogy más hálózati
felhasználók is nyomtathassanak rajta.

A Windows megosztás engedélyezésének módja megtalálható a Windows
dokumentációjában. A nyomtató megosztása után telepítse a nyomtatási
szoftvert minden olyan számítógépre, amelyen a nyomtató
használatban lesz.

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

A Windows 3.1x rendszerű hálózati számítógépek is hozzáférnek a

megosztott nyomtatóhoz, de a nyomtatót feltétlenül Windows 9x, NT 4.0,

2000 vagy Millennium rendszerű géphez kell közvetlenül csatlakoztatni.