HP LaserJet 2200 Printer series - A címkék felépítése

background image

A címkék felépítése

A címkék felépítése

A címkék felépítése

A címkék felépítése

Címkeválasztáskor ügyeljen az összes alábbi összetevő minőségére:

!

Ragasztóanyag:

Ragasztóanyag:

Ragasztóanyag:

Ragasztóanyag: A ragasztóanyagnak el kell viselnie a nyomtató
200°C-os égetési hőmérsékletét.

!

Elrendezés:

Elrendezés:

Elrendezés:

Elrendezés: Csak olyan címkéket használjon, amelyek teljesen fedik
a hátsó hordozólapot. Ellenkező esetben a címkék nyomtatás közben
leválhatnak, és komoly elakadást okozhatnak.

!

Meghajlás:

Meghajlás:

Meghajlás:

Meghajlás: Nyomtatás előtt a címkeív vízszintesen, minden irányban
legfeljebb 13 mm-es görbülettel feküdjön.

!

Állapot:

Állapot:

Állapot:

Állapot: Ne használjon gyűrött, felhólyagosodott vagy a leválás egyéb
jeleit mutató címkéket.

További tudnivalókat a Nyomtatás címkékre című szakasz tartalmaz.

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

A nyomtató illesztőprogramjában válassza az Optimalizálás erre: pontot,

és a legördülő listáról válassza a címkéket (lapozza fel az Optimalizálás

médiatípusok szerint című szakaszt). Windowstól eltérő operációs

rendszerek számára ez a funkció a HP Web JetAdmin használatával

is elérhető.

background image

148

148

148

148 Függelék B Médiakövetelmények

HU

Írásvetítő-fólia