HP LaserJet 2200 Printer series - Címkék

background image

Címkék

Címkék

Címkék

Címkék

FIGYELEM!

FIGYELEM!

FIGYELEM!

FIGYELEM!

A nyomtató károsodásának elkerülése érdekében csak lézernyomtatókhoz

ajánlott címkéket használjon

A komoly elakadások elkerülése érdekében a címkéket mindig az 1. tálcába

töltse és a hátsó kiadótálcába irányítsa.

Soha ne nyomtasson egy címkeívre egynél többször. Soha ne nyomtasson

nem teljes címkeívre.