HP LaserJet 2200 Printer series - Memória telepítése

background image

Memória telepítése

Memória telepítése

Memória telepítése

Memória telepítése

FIGYELEM!

FIGYELEM!

FIGYELEM!

FIGYELEM!

A statikus elektromosság árthat a DIMM
moduloknak. Ha megfogja a DIMM
modult, akkor vagy viseljen antisztatikus
csuklószalagot, vagy gyakran érintse meg
a DIMM antisztatikus csomagolásának
felszínét, majd a nyomtató csupasz
fém részét.

Ha ezt még nem tette meg, a memória
bővítése előtt nyomtasson konfigurációs
jelentést (öntesztoldalt), hogy kiderüljön,
mennyi memória van már telepítve a
nyomtatóba; lapozza fel a Konfigurációs
jelentés (öntesztoldal) című szakaszt.

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

Ha a nyomtató nem a kívánt nyelven
nyomtatja ki a konfigurációs jelentést
(öntesztoldalt), akkor lapozza fel a Speciális
oldalak nyomtatása című részt.

1

11

1

A konfigurációs jelentés (öntesztoldal)
kinyomtatása után kapcsolja ki és
áramtalanítsa a nyomtatót.

2

22

2

Nyissa ki az illesztőkábel-fedelet a
kioldófüleinek megnyomásával, és
hajtsa oldalra a fedelet. Húzza ki az
összes illesztőkábelt.

3

33

3

Nyissa ki a felső fedelet.

4

44

4

Nyomja le a kioldógombot, és tolja a
jobb oldali burkolólapot előre, amíg
a beállítónyilak egy vonalba
nem kerülnek.

5

55

5

Húzza az oldallapot a nyomtatótól
elfelé, ily módon szabaddá téve a
rendelkezésre álló DIMM-
bővítőhelyeket.

Folytatás a következő oldalon.

Folytatás a következő oldalon.

Folytatás a következő oldalon.

Folytatás a következő oldalon.

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

background image

152

152

152

152 Függelék C A nyomtatómemória és bővítése

HU

6

66

6 Vegye ki a DIMM modult az

antisztatikus csomagolásából.

7

77

7 A DIMM-et széleinél fogva (az

ábra alapján) igazítsa a modul
hornyait a DIMM-bővítőhelyhez.
(Ellenőrizze, hogy nyitva vannak-e a
DIMM-bővítőhely oldalsó rögzítői.)

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

A legjobb eredmény biztosítása érdekében
1-2 sorrendben használja a DIMM-
bővítőnyílásokat.

8

88

8 Nyomja a DIMM-et szilárdan,

egyenesen a nyílásba. Győződjön meg
arról, hogy a rögzítők a DIMM modul
mindkét oldalán a helyükre pattantak.
(A DIMM eltávolításakor ki kell oldani
a rögzítőket.)

Ismételje meg a 6. 7. és 8. lépést
minden telepítendő DIMM esetén.

9

99

9 Az oldallap visszahelyezéséhez illessze

egy vonalba a beállítónyilakat, és
tolja az oldallapot hátrafelé, amíg a
kioldógomb a helyére nem pattan.
Zárja be a felső fedelet.

10

10

10

10 Kösse be újra az illesztőkábel(eke)t és

a tápkábelt. Kapcsolja be a nyomtatót.

7

7

7

7

8

8

8

8

6

6

6

6

9

9

9

9

10

10

10

10

background image

HU

Függelék C A nyomtatómemória és bővítése 153

153

153

153

A memóriatelepítés ellenőrzése

A memóriatelepítés ellenőrzése