HP LaserJet 2200 Printer series - Obsah

background image

Obsah

HP Starostlivosť o zákazníkov (servis a podpora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Krok 1: Kontrola obsahu balenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Krok 2: Lokalizácia súčiastok tlačiarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Krok 3: Inštalácia tonerovej kazety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Krok 4: Vloženie tlačových médií do zásobníkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Zásobník 2 alebo voliteľný zásobník 3 na 250 listov papiera . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Voliteľný zásobník 3 na 500 listov papiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Krok 5: Pripojenie tlačového kábla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Krok 6: Pripojenie sieťového elektrického kábla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Krok 7: Inštalácia tlačového softvéru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Inštalácia v prostredí Windows. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Inštalácia v prostredí Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Sieťová inštalácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Krok 8: Zapísanie a uloženie dôležitých informácií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Ak nastanú problémy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Ak nastanú problémy s inštaláciou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Ak nastanú iné problémy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Špecifikácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Informácia o predpisoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Smernica FCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Vyhlásenie o laserovej bezpečnoti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Vyhlásenie o spôsobilosti výrobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

background image

2

SKWW