HP LaserJet 2200 Printer series - Krok 8: Zapísanie a uloženie dôležitých informácií

background image

Krok 8: Zapísanie a uloženie dôležitých informácií

1

Po ukončení inštalácie softvéru vráťte CD pre HP LaserJet 2200 do
obalu a uložte si ho tak, aby bolo vždy poruke.

2

Ak budete niekedy kontatovať HP Starostlivosť o zákazníkov (servis
a podporu), budete pri tom potrebovať číslo modelu tlačiarne, ako
aj sériové číslo, umiestnené na zadnej strane tlačiarne HP LaserJet
2200. Teraz si nájdite chvíľu čas a zapíšte si uvedené informácie
na vnútornú stranu obálky tejto príručky.

3

Pretože budete tiež potrebovať vedieť dátum nákupu, HP odporúča
pripnúť šičkou potvrdenie o nákupe výrobku k obálke tejto príručky.

Blahoželáme, nastavenie tlačiarne je kompletné!

Odporúčame, aby ste si pre budúcnosť odložili príručku „Začíname s
prácou“ tak, aby bola poruke.

background image

SKWW