HP LaserJet 2200 Printer series - Krok 7: Inštalácia tlačového softvéru

background image

Krok 7: Inštalácia tlačového softvéru

K tlačiarni sa dodáva užitočný softvér, vrátane ovládačov a doplnkového
softvéru. Aby ste čo najlepšie využili možnosti jednoduchého nastavovania
tlačiarne a prístupu ku všetkým funkciám tlačiarne, vám odporúčame aby
ste si dodaný softvér nainštalovali.

Skôr než začnete inštalovať softvér, uistite sa, že ste postupovali podľa
inštrukcií v častiach „Krok 5: Pripojenie tlačového kábla“ a „Krok 6:
Pripojenie sieťového elektrického kábla“.

Ak potrebujete viac informácií o komponentoch a funkciách tlačového
softvéru, pozrite si elektronickú používateľskú príručku umiestnenú na
CD pre HP LaserJet 2200.

Poznámka

HP softvér nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch.

Informáciu o doplnkovom softvéri a podporovaných jazykoch nájdete
v súbore ReadMe na CD pre HP LaserJet 2200. Najnovšie ovládače,
doplnkové ovládače a iný softvér sú dostupné na internete a iných
zdrojoch. Ak nemáte prístup na internet, pozrite si informácie
v elektronickej používateľskej príručke (umiestnenej na CD pre
HP LaserJet 2200) ako získať najnovší softvér.

Tlačiareň HP LaserJet série 2200 je dodávaná s tlačovým softvérom pre
nasledovné operačné systémy:

z

Microsoft Windows 3.1x (iba ovládač), 95, 98, 2000, Millennium, NT
4.0 a XP. Inštrukcie pre inštaláciu nájdete na strane 13.

z

Macintosh System 7.5.5 a vyššie. Inštrukcie pre inštaláciu nájdete na
strane 17.

Inštrukcie pre inštaláciu softvéru na počítači v sieťovom prostredí Windows
nájdete v časti „Sieťová inštalácia“ na strane 18.

background image

SKWW

Krok 7: Inštalácia tlačového softvéru 13

Sl

ovensky