HP LaserJet 2200 Printer series - Krok 6: Pripojenie sieťového elektrického kábla

background image

Krok 6: Pripojenie sieťového elektrického kábla

1

Nájdite sieťový vypínač na bočnej strane tlačiarne a uistite sa,
že tlačiareň je vypnutá.

2

Pripojte sieťový elektrický kábel do tlačiarne a uzemnenej zásuvky.

Poznámka

Používajte iba sieťový elektrický kábel, ktorý je súčasťou tlačiarne.

3

Zapnite tlačiareň.

Obrázok 6

Pripojenie sieťového elektrického kábla

background image

12

SKWW