HP LaserJet 2200 Printer series - Krok 2: Lokalizácia súčiastok tlačiarne

background image

Krok 2: Lokalizácia súčiastok tlačiarne

Nasledujúce ilustrácie ukazujú umiestnenie a názvy dôležitých súčiastok
tlačiarne.

Obrázok 2

Súčiastky tlačiarne (predný pohľad)

Obrázok 3

Súčiastky tlačiarne (zadný pohľad)

Port FIR

Horný kryt

Zásobník 1
(s nástavcom)

tlačidlo Z

RUŠI

ť

kontrolky)

Sieťový

Zásobník 2

Ovládací panel

(Tlačidlo V

YKONA

ť,

vypínač

ú

LOHU

, a stavové

Zadný výstupný

Dvierka
pre kábel

2 konektory DIMM

Zástrčka pre

Horný výstupný

(s nástavcom)

1 konektor EIO a

zásobník

zásobník

kábel elektrického
napájania

rozhrania

background image

6

SKWW