HP LaserJet 2200 Printer series - Zakonsko določene informacije

background image

Zakonsko določene informacije

Opomba

Dodatne zakonsko predpisane informacije najdete v Dodatku A elektronskega uporabniškega
vodnika, ki je na CD-ju tiskalnika HP LaserJet 2200.