HP LaserJet 2200 Printer series - Izbirni 3. pladenj za 500listov

background image

Izbirni 3. pladenj za
500 listov

1

Izvlecite pladenj iz tiskalnika.

2

Poiščite kos oranžne plastike, ki drži
pladenj na mestu. Obrnite ga v nasprotni
smeri urinega kazalca in ga odstranite tako,
da ga povlečete navzgor.

3

Če želite prilagoditi pladenj formatu papirja
“letter”, povlecite navzgor zatič na zadnji
strani pladnja. Če ga želite prilagoditi formatu
papirja A4, povlecite isti zatič navzdol.

4

Če uporabljate papir formata “letter”,
pomaknite vodila za uravnavanje širine papirja
kar se da navzven. Pri papirju velikosti A4
premaknite širinska vodila kolikor je mogoče
navznoter.

5

Položite medij na pladenj preverite, ali leži
plosko na njem. Medij naj bo pod kavlji na
straneh in na zadnji strani pladnja.

6

Potisnite pladenj v tiskalnik.

1

2

3

4

5

background image

SLWW

5. korak: Povežite tiskalniški kabel 9

Slovenščina