HP LaserJet 2200 Printer series - Slovenščina

background image

Slovenščina

tiskalniki serije hp LaserJet 2200

Vodnik “Prvi koraki”

background image

Informacije o avtorskih pravicah

Copyright Hewlett-Packard
Company 2001

Vse pravice pridržane.
Razmnoževanje, prirejanje
ali prevajanje brez
predhodnega pisnega
dovoljenja je prepovedano,
razen pod pogoji, določenimi v
zakonih o avtorskih pravicah.

Številka dela: C7058-90948
Prva izdaja: oktober 2001

Garancija

Informacije v tem dokumentu
se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila.

Hewlett-Packard za te informacije
ne daje nobene garancije.
HEWLETT-PACKARD SE
IZRECNO ODREKA POSREDNI
GARANCIJI TRŽNOSTI
IN USTREZNOSTI
DOLOČENEMU NAMENU.

Hewlett-Packard ne odgovarja
za neposredno, posredno,
nezgodno, posledično ali drugo
škodo, povezano z dobavo in
uporabo teh informacij.

Zaščitene blagovne znamke

Microsoft

®

, Windows

®

in

Windows NT

®

so zaščitene

blagovne znamke družbe Microsoft
Corporation, registrirane v ZDA.

Vsi drugi tukaj omenjeni izdelki so
lahko zaščitene blagovne znamke
v lasti njihovih izdelovalcev.

front.fm Page ii Friday, September 7, 2001 8:37 AM

background image

SLWW

Vsebina 1

Slovenščina