HP LaserJet 2200 Printer series - Specyfikacje

background image

Specyfikacje

Uwaga

Specyfikacje dotyczące materiałów i dodatkowe specyfikacje drukarki są opisane w
elektronicznej instrukcji obsługi na dysku CD-ROM drukarek LaserJet 2200.

Wymagania dotyczące miejsca na drukarkę z serii HP LaserJet 2200:

z

Stabilna, równa powierzchnia

z

Przestrzeń na dostęp do drukarki wokół urządzenia

z

Pomieszczenie z dobrą wentylacją

z

Miejsce nie wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub substancji
chemicznych, łącznie ze środkami czyszczącymi na bazie amoniaku

z

Odpowiednie źródło zasilania

z

Stałe otoczenie - bez wielkich zmian temperatury i wilgotności

z

Wilgotność względna 10% do 80%

z

Temperatura pokojowa 15° do 32,5° C (59° do 89° F)

Specyfikacje
drukarki

HP LaserJet 2200

HP LaserJet 2200
z opcjonalnym
podajnikiem 3
(na 250 arkuszy)

HP LaserJet 2200
z opcjonalnym
podajnikiem 3
(na 500 arkuszy)

Wysokość

255 mm (10,0 cala)

334 mm (13,2 cala)

395 mm (15,6 cala)

Szerokość

405 mm (16,0 cala)

405 mm (16,0 cala)

405 mm (16,0 cala)

Głębokość (korpus)

435 mm (17,1 cala)

435 mm (17,1 cala)

435 mm (17,1 cala)

Waga
(z kasetą z tonerem)

14.0 kg (29,0 funta)

17.1 kg (35,9 funta)

18.7 kg (39,4 funta)

background image

PLWW

Specyfikacje 23

Polski

OSTRZEŻENIE!

Wymagania dotyczące mocy zależą od miejsca sprzedaży drukarki. Nie należy zmieniać
napięcia operacyjnego. Może to spowodować uszkodzenie drukarki i unieważnienie
gwarancji na produkt.

Specyfikacje dotyczące
elektryczności

Modele 110 V

Modele 220 V

Wymagania dotyczące zasilania

100-127V (+/- 10%)
50/60 Hz (+/- 3 Hz)

220-240V (+/- 10%)
50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Minimalna zalecana pojemność
obwodu dla typowego produktu

5,0 A

2,5 A

Średnie zużycie mocy (W) -
(drukarka z serii HP LaserJet 2200)

Drukowanie (18 stron na
minutę) = 400 W
Tryb gotowości = 12 W
Tryb energooszczędny = 12 W
Wyłączona = 0 W

Drukowanie (18 stron na
minutę) = 400 W
Tryb gotowości = 12 W
Tryb energooszczędny = 12 W
Wyłączona = 0 W

Domyślnym ustawieniem czasu aktywizacji trybu energooszczędnego jest 15 minut.
Te wartości mogą ulec zmianie. Aktualne informacje znajdują się w witrynie sieci WWW pod adresem
http://www.hp.com/support/lj2200.

Specyfikacje otoczenia

Drukowanie

Przechowywanie/
Tryb gotowości

Temperatura
(drukarka i kaseta z tonerem)

15° do 32,5° C
(59° do 89° F)

-20° do 40° C
(-4° do 104° F)

Średnia wilgotność

10% do 80%

10% do 90%

Emisja akustyczna
(HP LaserJet 2200)

Pozycja rezerwowa

Określona w normach
ISO 9296

Drukowanie (18 stron na minutę)

L

pAm

= 51 dB(A)

Tryb energooszczędny

W zasadzie niesłyszalna

Moc dźwięku

Określona w normach
ISO 9296

Drukowanie (18 stron na minutę)

L

WAd

= 6,6 beli (A)

Tryb energooszczędny

W zasadzie niesłyszalna

Drukarki o sile dźwięku 6,3 beli lub wyższej można umieścić w oddzielnym pomieszczeniu lub kabinie.
Te wartości mogą ulec zmianie. Aktualne informacje znajdują się w witrynie sieci WWW pod adresem
http://www.hp.com/support/lj2200.

background image

24

PLWW