HP LaserJet 2200 Printer series - Krok 5: Podłączanie przewodu drukarki

background image

Krok 5: Podłączanie przewodu drukarki

Drukarka z serii HP LaserJet 2200 posiada dwa porty do podłączania drukarki
bezpośrednio do komputera: równoległy i USB. Drukarki HP LaserJet 2200dn i
2200dtn są wyposażone w kartę serwera HP Jetdirect EIO z portem przewodu
sieciowego. Do innych drukarek z serii HP LaserJet 2200 kartę serwera
drukowania HP Jetdirect EIO można dokupić. Informacje na temat zamawiania
można znaleźć w elektronicznej instrukcji obsługi (na dysku CD-ROM drukarek
LaserJet 2200) lub uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy HP.

Przewody do drukarki nie są dołączone do drukarki. Potrzeba zapewnić jeden z
następujących przewodów:

z

Do podłączania drukarki bezpośrednio do komputera przez port równoległy
potrzebny jest przewód równoległy IEEE-1284B.

z

Do podłączania drukarki bezpośrednio do komputera przez port USB
potrzebny jest przewód USB. (Przewód USB jest kompatybilny z systemami
Windows 98/2000/Millennium/XP lub Macintosh. W przypadku posługiwania
się innym systemem operacyjnym należy użyć przewodu równoległego
lub sieciowego.)

z

Jeżeli chcesz podłączyć się do sieci, potrzebujesz przewód sieciowy.

Aby drukarka była zainstalowana w odpowiedni sposób, należy użyć
właściwego przewodu i wykonać instrukcje, odpowiadające danemu rodzajowi
instalacji. W przypadku niejasności co do posiadanego przewodu, przejrzyj
poniższe ilustracje.

Rysunek 4

Przegląd przewodów

Przewód

Przewód

Przewód

równoległy

sieciowy

USB

background image

10

PLWW

Aby podłączyć przewód:

1

Znajdź wejście przewodu interfejsowego z tyłu drukarki (zob. -rysunek
powyżej). Otwórz wejście przewodu interfejsowego przyciskając uchwyty
zwalniające i przesuwając drzwiczki.

2

Podłącz równoległy, USB lub sieciowy przewód do odpowiedniego portu:

Aby podłączyć przewód równoległy do portu równoległego, najpierw

wyłącz komputer (jest to zalecane, ale nie konieczne). Zatrzaśnij klamry
kabla tak, aby umocować przewód w drukarce. Instalacja przewodu nie
powinna sprawiać problemów. Jeżeli pojawią się problemy, należy
sprawdzić położenie przewodu. Podłącz drugi koniec przewodu do
odpowiedniego złącza w komputerze.

Aby podłączyć przewód USB do portu USB, podłącz kwadratową

końcówkę przewodu USB do portu USB w drukarce. Podłącz prostokątny
koniec przewodu USB do dostępnego portu USB w komputerze.

Aby podłączyć przewód sieciowy do portu sieciowego Ethernet

10/100 Base-TX, podłącz przewód sieciowy ze skrętką przewodów do
serwera druku EIO HP Jetdirect. Podłącz drugi koniec przewodu do sieci.

3

Zamknij drzwiczki przewodu interfejsowego.

Rysunek 5

Podłącz przewód równoległy, USB lub sieciowy

Przewód

Przewód USB

Przewód sieciowy

1

2

równoległy

Wciśnij

uszka
zwalniające

background image

PLWW