HP LaserJet 2200 Printer series - Podajnik 2 lub opcjonalny podajnik 3 na 250 arkuszy

background image

Podajnik 2 lub opcjonalny
podajnik 3 na 250 arkuszy

1

Wysuń odpowiednią tacę z drukarki i
znajdź pomarańczowy element opakowania,
przytrzymujący podajnik. Obróć go w
kierunku przeciwnym do wskazówek zegara
i podnosząc wyjmij.

2

Przesuń boczne prowadnice szerokości
na zewnątrz tak, aby pasowały do
formatu papieru.

3

Na tylnej prowadnicy długości papieru
wciśnij niebieskie uszko i nastaw tak,
aby wskaźnik ukazywał odpowiedni
format papieru.

4

Włóż materiał uważając, by rogi były
wyrównane w podajniku. Materiał nie
może wystawać poza znaczniki
wysokości na prowadnicy długości
papieru z tyłu podajnika.

5

Wciśnij metalową płytkę do podnoszenia
papieru, umieszczając ją na właściwym
miejscu.

6

Wsuń podajnik z powrotem do drukarki.

Uwaga

Po każdorazowym wysunięciu podajnika na
250 arkuszy z drukarki należy przed wsunięciem
go z powrotem wcisnąć metalową płytkę do
podnoszenia papieru. Metalowa płytka do
podnoszenia papieru zwolni i podniesie papier
po wsunięciu podajnika do drukarki.

1

3

2

4

5

background image

8

PLWW