HP LaserJet 2200 Printer series - Oświadczenie o bezpieczeństwie lasera

background image

Oświadczenie o bezpieczeństwie lasera

Ośrodek badania urządzeń i szkodliwości promieniotwórczej (Center for Devices and
Radiological Health) przy amerykańskim ośrodku administracji żywności i leków
(U.S. Food and Drug Administration) od 1 sierpnia 1976 wprowadził przepisy, dotyczące
produktów laserowych. Zgodność z tymi przepisami obowiązuje w odniesieniu do urządzeń,
sprzedawanych na terenie Stanów Zjednoczonych. Niniejsza drukarka spełnia wymagania
klasy 1 produktów laserowych, zgodnie ze standardami, określonymi w przepisach o kontroli
bezpieczeństwa promieniowania (Radiation Control for Health and Safety), wydanymi przez
amerykański departament zdrowia i opieki społecznej (U.S. Department of Health and Human
Services) w roku 1968.

Promieniowanie emitowane wewnątrz drukarki jest całkowicie zatrzymywane przez obudowę
ochronną i pokrywy zewnętrzne. Promień lasera nie wydostaje się na zewnątrz podczas
żadnej fazy normalnej eksploatacji przez użytkownika.

OSTRZEŻENIE!

Stosowanie elementów sterowania, regulowanie i przeprowadzanie procedur innych niż
opisane w tej instrukcji obsługi może spowodować narażenie się na niebezpieczeństwo
promieniowania.

background image

PLWW

Informacje dotyczące przepisów prawnych 25

Polski