HP LaserJet 2200 Printer series - Polski

background image

Polski

Drukarki serii hp LaserJet 2200

Rozpoczęcie pracy z drukarkami

background image

Informacje o prawach
autorskich

Prawa autorskie Hewlett-Packard
Company 2001

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zabrania się wykonywania
reprodukcji, adaptacji i
przekładów bez uprzedniego
pisemnego zezwolenia z wyjątkiem
przypadków, przewidzianych w
ustawie o prawach autorskich.

Numer publikacji: C7058-90948
Pierwsze wydanie:
październik 2001

Gwarancja

Informacje zawarte w tym
dokumencie mogą ulec zmianie
bez uprzedzenia.

Firma Hewlett-Packard nie
udziela żadnych gwarancji
na zawarte tutaj informacje.
FIRMA HEWLETT-PACKARD W
SZCZEGÓLNOŚCI ZRZEKA SIĘ
DOMNIEMANYCH GWARANCJI
SPRZEDAWALNOŚCI ORAZ
PRZYDATNOŚCI PRODUKTÓW
DO OKREŚLONYCH CELÓW.

Firma Hewlett-Packard nie
przyjmuje odpowiedzialności
za żadne pośrednie, wtórne,
następcze lub inne szkody,
mające związek z udostępnieniem
lub korzystaniem z niniejszych
informacji.

Znaki handlowe

Microsoft

®

, Windows

®

,

i Windows NT

®

zarejestrowanymi w USA
znakami handlowymi firmy
Microsoft Corporation.

Wszystkie inne produkty,
o których mowa w tym
dokumencie mogą być znakami
handlowymi ich właścicieli.

front.fm Page ii Friday, September 7, 2001 8:31 AM

background image

PLWW

Spis treści 1

Polski