HP LaserJet 2200 Printer series - Magyar

background image

Magyar

hp LaserJet 2200 series nyomtatók

Alapvető tudnivalók kézikönyve

background image

Szerzői jogok

Copyright Hewlett-Packard
Company 2001

Minden jog fenntartva.
A dokumentum előzetes írásbeli
engedély nélküli másolása,
adaptálása vagy fordítása tilos,
kivéve a szerzői jogi törvény által
megengedett eseteket.

Termékszám: C7058-90948
Első kiadás: 2001. október

Garancia

A dokumentum tartalmazta
információ külön értesítés
nélkül is megváltozhat.

A Hewlett-Packard semmilyen
garanciát nem nyújt erre az
információra vonatkozóan.
A HEWLETT-PACKARD
KIFEJEZETTEN VISSZAUTASÍTJA
AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS
AZ ADOTT CÉLRA VALÓ
ALKALMASSÁGRA
VONATKOZÓ KÖZVETETT
GARANCIA VÁLLALÁSÁT.

A Hewlett-Packard nem felel
a dokumentum tartalmazta
információ közzétételével vagy
használatával összefüggő
közvetlen, közvetett, véletlenszerű,
következményesen okozott vagy
egyéb károkért.

Védjegyek

A Microsoft

®

, a Windows

®

és a Windows NT

®

a

Microsoft Corporation Egyesült
Államokban bejegyzett védjegye.

Valamennyi további említett termék
neve a megfelelő tulajdonos
védjegye lehet.

front.fm Page ii Friday, September 7, 2001 8:34 AM

background image

HUWW

Tartalom 1

Magyar